Be the change, lead by example, speak your truth, walk the talk, shine your Light and spread the Love


HALLO EN VAN HARTE WELKOM OP MIJN WEBSITE, TE GEK DAT JE ER BENT.

TE GEK DAT JIJ ER BENT!

Hier deel ik gedachten, inzichten, kennis en informatie over onderwerpen en thema’s waar ik in de loop van m’n leven het nodige over te weten ben gekomen, voornamelijk door deze dingen zelf te ervaren, voelen, (door)zien, doen of te zijn. Ik hoop je op deze wijze een stukje op weg te helpen, te inspireren en te empoweren op je levenspad. We leven in een tijd van radicale verandering, waarin van ons gevraagd wordt geestelijk en lichamelijk sterk te zijn. Een tijd die bepaald niet altijd makkelijk is om doorheen te manouvreren. Daarom heb ik deze website met bijbehorende diensten in het leven geroepen. In een wereld die met de dag waanzinniger wordt, bied ik een veilige haven. Een haven waar je helemaal jezelf kan en mag zijn. Zonder angst, zonder schaamte, zonder oordeel.


Fasten your seatbelts!

De mensheid staat aan de vooravond van een transformatie van de planeet die zijn weerga niet kent. We zijn naar een geheel nieuw tijdperk – het Watermantijdperk ofwel 'the Age of Aquarius', ook wel het Gouden Tijdperk genoemd - met een geheel nieuw wereldbewustzijn aan het verschuiven. Een transitie die beschouwd wordt als de grootste evolutionaire gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid, en ook wel bekend staat als Ascensie, Het Grote Ontwaken en van 3D naar 5D. De Maya kondigden het einde van het oude tijdperk reeds aan middels hun kalender die eindigde in 2012 (waarmee een nieuw tijdperk dus begon), de Hopi spraken over de 'Purification Times', de Cherokee noemden het de 'Rainbow Prophecy', en de Veda’s - de heilige teksten van de Hindoe - noemden het 'the Great Year' en de 'Cycle of Ascension'. Je kunt echter ook gerust over Armageddon, de Apocalyps of de Eindtijd spreken... So fasten your seatbelts because we are in for a ride.

Buckle up, everyone!


Hallo Nieuw Wereldbewustzijn, welkom

Het nieuwe wereldbewustzijn draait om Liefde & Eenheid. We gaan de illusie van Goed & Kwaad verlaten en inwisselen voor onvoorwaardelijke liefde. Alles wat dualiteit bevat wil terug naar Eenheid. Bij miljoenen mensen wereldwijd is dit nieuwe bewustzijn aan het ontwaken. Door de komst van het Watermantijdperk wordt de planeet overspoeld met nieuwe levensenergieën waardoor onze trilling verhoogt, wat ervoor zorgt dat we ons steeds bewuster worden van hoe we leven en van hoe de wereld daadwerkelijk in elkaar zit. Dit geeft onrust omdat waarheden boven tafel komen. De schellen beginnen ons van de ogen te vallen en alles wat verborgen is komt naar de oppervlakte, zowel op persoonlijk vlak als wat betreft de situatie in de wereld. Schandalen komen aan het licht en leugens houden geen stand meer. En er ontstaat een diep verlangen naar een andere manier van leven en een andere manier van zijn.

De “plandemie” heeft dit ontwakingsproces versneld en blijkt een katalysator van jewelste voor deze grootse collectieve bewustzijnsevolutie. In een rap tempo krijgen elke dag meer mensen door hoe we aan alle kanten gemanipuleerd en onderdrukt worden. Steeds meer mensen doorzien hoe corona gebruikt wordt als camouflage en zondebok voor een wereldwijde machtsgreep. We beginnen de systemen waarin we gevangen zitten te doorzien. Systemen opgebouwd uit angst, verdeling, macht en controle. Langzaam dringt tot diep in de samenleving door hoe duistere machten de wereld controleren en beheersen. Eindelijk, na duizenden jaren van kaping van de mensheid, staan we aan het begin van het onthullen van al die duisternis. Een gigantisch pijnlijk en zwaar proces, maar noodzakelijk om te kunnen helen en transformeren.


The Great ME-set: innerlijke autoreit

Alles wat er momenteel gebeurt dient als een uitnodiging de autoriteit in onszelf te ontwikkelen en zelf aan het roer van ons leven te gaan staan. Te lang hebben we de macht uit handen gegeven en blindelings aangenomen dat de powers that be het goed met ons voor hebben. Die tijden zijn nu voorbij! We prikken massaal door de leugens heen en nemen de verantwoordelijkheid over ons leven en onze toekomst terug in eigen hand. Het is dan ook zowel een enorm exciting als gigantisch benauwende tijd. Exciting want we zijn op weg naar een prachtige Nieuwe Aarde! Een aarde gebaseerd op Liefde & Eenheid. Benauwend omdat we met z'n allen door het geboortekanaal moeten - en dat gaat bepaald niet zonder slag of stoot. Benauwend omdat de duistere krachten op onze planeet geen Nieuwe Aarde willen, maar een Nieuwe Wereld Orde. En ze rollen hun agenda in sneltreinvaart uit...

Onze toekomst gaat echter niet over een Nieuwe Wereld Orde, middels een “Great Reset” ontworpen aan de tekentafel van een kliek kwaadaardige globalisten met als massavernietigingswapens angst en verdeeldheid; onze toekomst gaat over een “Great ME-set” - it’s an inner revolution! - en een “Great WE-set”: een collectieve shift naar het Nieuwe Wereldbewustzijn. We kunnen bang of apathisch elke mensonterende maatregel volgzaam blijven opvolgen en langzaam maar zeker al onze rechten, vrijheden en welvaart verliezen, óf we zien deze tijd als een unieke kans om uit alle toxic machtsstructuren en zieke systemen te stappen - zowel extern als intern - en de weg terug te vinden naar onze oorsprong: onvoorwaardelijke liefde en eenheidsbewustzijn.

Dat laatste is natuurlijk is wat ons te doen staat. De globalisten en hun puppets - de politici, bestuurders, wetenschappers, journalisten etc die zich hebben laten omkopen of gechanteerd worden om de vuile klusjes op te knappen - zijn niets meer dan een noodzakelijk ‘kwaad’ voor onze spirituele ontwikkeling, zodat we de kans krijgen te leren en te groeien in de dualiteit. Om deze uiteindelijk te ontstijgen en terug te keren naar eenheid. Dus stap uit de angst en maak hun macht niet groter dan wat het is. Ze hebben immers alleen macht zolang wij gehoorzamen, doen we dat niet dan zijn ze heel snel uitgespeeld. The power is with the people. They're greatest fear is that we wake up to our true power. Dus wat gaan we juíst doen?! Waking up to our true power YEAH!


De nieuwe dageraad

Het is het meest donker en het meest koud vlák voor de nieuwe dageraad. Vlak voordat de zon op komt. Op een twisted manier is het dus positief dat we in deze absurd donkere en kille tijd zitten, want dat betekent dat de nieuwe dageraad vlakbij is! It's he dawning of the new age. De zon zál opkomen, de Nieuwe Aarde is nabij. Dus heb vertrouwen en houd moed, samen staan we sterk! Love is the answer and the truth will set us free,


Driven by integrity & powered by Love,

At your service,

One Love Gitta

Be the change, lead by example, speak your truth, walk the talk, shine your Light and spread the Love


NB Deze website is een work in progress. Ik zal artikelen toevoegen en ik kan artikelen aanpassen. De inhoud van artikelen kan dus hier en daar veranderen/groeien. Wanneer je informatie van deze site wilt gebruiken vermeld dan altijd naam/website èn de URL, zodat de meest up-to-date informatie gedeeld wordt. Dank.


Feel free to contact me