Be the change, lead by example, speak your truth, walk the talk, shine your Light and spread the Love - we got this!


HALLO EN VAN HARTE WELKOM OP MIJN WEBSITE, TE GEK DAT JE ER BENT.

TE GEK DAT JIJ ER BENT!


Hier deel ik gedachten, inzichten, kennis en informatie over onderwerpen en thema’s waar ik in de loop van m’n leven het nodige over te weten ben gekomen, voornamelijk door deze dingen zelf te ervaren, voelen, (door)zien, doen of te zijn. Ik hoop je op deze wijze een stukje op weg te helpen, te inspireren en te empoweren op je levenspad. We leven in een tijd van radicale verandering waarin van ons gevraagd wordt geestelijk en lichamelijk sterk te zijn. Een tijd die bepaald niet altijd makkelijk is om doorheen te manouvreren. Daarom heb ik deze website met bijbehorende diensten in het leven geroepen. In een wereld die met de dag waanzinniger wordt, bied ik hier een veilige haven. Een haven waar je helemaal jezelf kan en mág zijn - zonder angst, zonder schaamte, zonder oordeel. Een haven waar kritisch, onafhankelijk denken wordt aangemoedigd en waar de naam "wappie" wordt gezien als een prachtige geuzennaam, voor de Wakkere Aandachtige Persoon.


Fasten your seatbelts!

We leven in een tijd van transformatie en groei. De mensheid staat aan de vooravond van een metamorfose van de planeet die zijn weerga niet kent: /de-nieuwe-aarde/metamorphosis. We zijn naar een geheel nieuw tijdperk – het Watermantijdperk ofwel 'the Age of Aquarius', ook wel het Gouden Tijdperk genoemd - met een geheel nieuw wereldbewustzijn aan het verschuiven. Een transitie die wordt beschouwd als de grootste evolutionaire gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid, ook wel bekend als Ascensie, Het Grote Ontwaken en van 3D naar 5D, en al duizenden jaren in talloze profetieën geschreven staat. De Maya kondigden het einde van het oude tijdperk reeds aan middels hun kalender die eindigde in 2012 (waarmee een nieuw tijdperk dus begon), de Hopi spraken over de 'Purification Times', de Cherokee noemden het de 'Rainbow Prophecy', en de Veda’s - de heilige teksten van de Hindoe - noemden het 'the Great Year' en de 'Cycle of Ascension'. Je kunt echter ook gerust over Armageddon, Apocalyps of de Eindtijd spreken. So fasten your seatbelts, because we are in for a ride.

Buckle up, everyone!


Hallo Nieuw Wereldbewustzijn, welkom

Het nieuwe wereldbewustzijn draait om Liefde & Eenheid. Bij miljoenen mensen wereldwijd is dit bewustzijn aan het ontwaken. Door de komst van het Watermantijdperk wordt de planeet overspoeld met nieuwe levensenergieën waardoor onze trilling verhoogt, dit geeft onrust omdat waarheden boven tafel komen. De schellen beginnen ons van de ogen te vallen en alles wat verborgen is komt naar de oppervlakte, zowel op persoonlijk vlak (in onszelf) als wat betreft de situatie in de wereld (buiten onszelf). We worden ons steeds bewuster van hoe we leven en hoe de wereld daadwerkelijk in elkaar zit. Schandalen komen aan het licht en leugens houden geen stand meer. Alles wat dualiteit bevat wil terug naar Eenheid (afgescheidenheid is de grootste illusie ooit gecreëerd: alles blijkt verbonden!) en we zijn op weg om de illusie van Goed & Kwaad verlaten, om in te wisselen voor onvoorwaardelijke liefde. Hierdoor ontstaat een diep verlangen naar een andere manier van leven en een andere manier van zijn.

De “plandemie” heeft dit ontwakingsproces versneld en blijkt een katalysator van jewelste voor deze grootse collectieve bewustzijnsevolutie. In een rap tempo krijgen elke dag meer mensen door hoe we aan alle kanten gemanipuleerd worden. Hoe bewust gecreëerde angst voor een virus wordt gebruikt om het volk zo gek te krijgen fundamentele rechten en vrijheden in te leveren. Hoe onder het mom van virusbestrijding wetten en maatregelen erdoorheen worden geduwd die burgers in normale omstandigheden never nóóit niet zouden accepteren - maatregelen die niet gaan over gezondheid maar om gehoorzaamheid, niet om corona maar om controle! Hoe een virus wordt ingezet als camouflage en zondebok voor een wereldwijde machtsgreep...

We beginnen massaal de toxic systemen waarbinnen we opereren te doorzien. Systemen opgebouwd uit angst, verdeling, macht en controle, en tot diep in de samenleving dringt door hoe duistere machten de wereld controleren en beheersen. Eindelijk, na duizenden jaren van kaping van de mensheid, staan we aan het begin van het onthullen van al deze duisternis. Een pijnlijk en vaak loodzwaar proces, maar noodzakelijk om te kunnen helen en transformeren. Deze crisis is een grote collectieve, onderbewuste schoonmaak van en voor de mensheid richting een nieuwe toekomst.  


The Great ME-set: innerlijke autoreit

Alles wat er momenteel gebeurt dient als een uitnodiging de autoriteit in onszelf te ontwikkelen en zelf aan het roer van ons leven te gaan staan. Dit is de tijd om voor de volle 100% en in volle overgave voor jouw eigen waarheid, zelfbeschikking en morele waarden te gaan staan. Te lang hebben we de macht uit handen gegeven en de powers that be blindelings over onze levens laten beslissen, naïef ervan uitgaande dat ze het goed met ons voor hebben. Die tijden zijn nu voorbij! We prikken massaal door de leugens heen en nemen de verantwoordelijkheid over onszelf en onze toekomst terug in eigen hand.

Het is dan ook zowel een enorm exciting als gigantisch benauwende tijd. Exciting want we zijn op weg naar een prachtige Nieuwe Aarde, een aarde gebaseerd op Liefde & Eenheid. Benauwend omdat we met z'n allen daarvoor door het geboortekanaal moeten - en dat gaat bepaald niet zonder slag of stoot. Benauwend omdat de duistere krachten op onze planeet geen Nieuwe Aarde willen, maar een Nieuwe Wereld Orde. En ze rollen hun NWO agenda in sneltreinvaart uit... Middels een kwaadaardige “Great Reset” gepresenteerd in een nobel jasje en ontworpen aan de tekentafel van Klaus Schwab en z'n kliek globalistenvriendjes van het World Economic Forum, is hun plan de Nieuwe Wereld Orde te installeren en de mensheid volledig te onderwerpen.

Onze toekomst gaat echter niet over onderdrukking en een "Great Reset", onze toekomst gaat over bevrijding en een “Great ME-set” - it’s an inner revolution! - en een “Great WE-set”: een collectieve shift naar het Nieuwe Wereldbewustzijn! Deze crisis is een grote collectieve, onderbewuste schoonmaak van en voor de mensheid richting een nieuwe toekomst. We kunnen bang en apathisch elke mensonterende maatregel volgzaam blijven opvolgen en daarmee langzaam maar zeker al onze rechten, vrijheden, zelfbeschikking en welvaart verliezen, óf we zien deze tijd als een unieke kans om uit alle machtsstructuren, systemen, dogma's en oude patronen te stappen, zowel binnen als buiten onszelf, om onszelf te bevrijden en helemaal in onze kracht te gaan staan. En zo de weg terug te vinden naar onze goddelijke oorsprong: onvoorwaardelijke liefde.


De Nieuwe Aarde vs de New World Order, love vs fear. Guess who's gonna win?! :-) 💖

Dat laatste is natuurlijk is wat ons te doen staat.

De globalisten en hun puppets (de politici, bestuurders, wetenschappers, journalisten etc die zich hebben laten omkopen, gechanteerd of gemindcontrolled worden om de vuile klusjes op te knappen) zijn niets meer dan een noodzakelijk ‘kwaad’ voor onze spirituele ontwikkeling. Zo krijgen we de kans te leren en te groeien in de dualiteit. Om deze uiteindelijk te ontstijgen en terug te keren naar eenheid. Maak hun macht dan ook niet groter dan wat het is. Ze hebben alleen macht zolang wij gehoorzamen, doen we dat niet dan zijn ze heel snel uitgespeeld. The power is with the people!

Yes, the power is with the people. We have the power, we have always had the power. We are powerful beyond believe! And they're greatest fear is that we wake up to our true power. Dat is dan dus precies wat we gaan doen. Ha! We beginnen nu een hoger bewustzijn aan te boren, een hoger intelligentieveld, dat ons ongelooflijk krachtig en niet te stoppen maakt. Miljoenen mensen all over the world zijn aan het ontwaken en samen staan we sterk. Héél sterk. Individually we are strong, but together we will be invincible!


De Nieuwe Dageraad

Het is het meest donker en het meest koud vlák voor de nieuwe dageraad. Vlak voordat de zon op komt. Op een twisted manier is het dus positief dat we in deze absurd donkere en kille tijd zitten: het betekent dat de nieuwe dageraad vlakbij is! It's the dawning of the new age. De vele profetieën voorspellen dat voordat het beter wordt, het eerst nog erger wordt. Wat zeer aannemelijk is, kijken we gewoon nuchter naar de huidige situatie in de wereld. So buckle up en hou je stevig vast. Maar onthoud dat, no matter what en wat er ook staat te gebeuren, de zon op zál komen! De nieuwe dag, de Nieuwe Aarde, is nabij. Dus heb vertrouwen. Houd je rug recht, houd moed en houd vol. En weet je dat er niet alleen voor staat. We are many. MANY!


Vrijheidskrijgers van de Bovengrondse overgave

Keep doing your inner healing work, cause it's by healing ourselves that we heal the world. We heal the world by first taking radical responsibility for ourselves! Laat je energie niet weglekken door te focussen op doomscenario's. Remember: we came here to manifest a New Earth! Gras groeit waar je het water geeft, ja energy flows where attention goes: dus zorg ervoor dat je je aandacht richt op wat jíj wilt manifesteren. Het belangrijkste wat ons in deze tijd te doen staat, is onze eigen trilling hoog houden en ons Licht te laten schijnen. So do what you can to stay in high vibration. Zing, dans, make music, make art, mediteer, ga de natuur in, lach, bid, maak plezier - zonder je daarbij schuldig te voelen. Do whatever works for you to stay in the higher vibrational grid of love and joy. Know that joy is the best strategy of resistance. Resistance als in weerstand: het vermogen van het menselijk lichaam om negatieve invloeden van buitenaf te weren en er voor te zorgen dat deze invloeden het lichaam niet ziek kunnen maken, en resistance als in verzet: opstaan tegen de vijand. Als wij joyful zijn, dan zijn we niet vatbaar voor angst en dus niet manipuleerbaar. Joy maakt weerbaar.

Dat gezegd hebbende, ik zou willen voorstellen het woord verzet hier verder bij te laten. Een term die vaak wordt gebruikt om waarheidszoekers en vrijheidstrijders aan te duiden is "het ondergronds verzet", in mijn ogen draait het echter precies om het tegenovergestelde: om bovengrondse overgave. Not the underground resistance, but upperground surrender :-) Niks geen verzet angstig en verstopt onder de grond, laten we juist vanuit vertrouwen en volledige overgave voor iedereen zichtbaar in ons Licht gaan staan. Remember: we came here to lead by example. If everything starts to crumble down, we will stand up. Dus laat maar vooral gebeuren, verzet je nergens tegen. Hoe meer we in overgave komen hoe ontvankelijker we zijn voor dat wat ons de komende tijd gegeven wil worden. Wat zich nu in ons leven voordoet staat onder hogere leiding.

Het woord vrijheidsstrijders is overigens eigenlijk ook niet goed gekozen, want dragers van Licht zijn nergens meer in strijd mee. Ik hoorde laatst iemand op een manifestatie zeggen (ik weet niet wie, but credits where credits due) dat we geen strijders zijn, maar krijgers! Want krijgers krijgen wat ze willen. Mooi verwoord, en zo is het. We zijn de Vrijheidskrijgers van de Bovengrondse Overgave :-)

En de tijd is gekomen dat we gezamenlijk de Nieuwe Aarde gaan manifesteren. Ga staan voor je waarheid en laat je innerlijke vuur branden, dan zal het pad zich als vanzelf ontvouwen. Hou daarbij respect voor andere waarheden en kies voor het gesprek niet voor de discussie. Blijf zoeken naar verbinding in plaats van polarisatie. And last but certainly not least, doe alles met compassie, begrip en empathie, hou de humor erin en enjoy the ride. Simply be the change, lead by example, speak your truth, walk the talk, shine your Light and spread the Love - we got this!  


Driven by integrity & powered by love

At your service,

One love

GittaPS Mocht je op deze site zijn beland en je hebt helemaal niks met spiritualiteit, dan raad ik je vanuit het diepst van m'n hart aan asap het spirituele pad op te gaan. Het is namelijk een spirituele oorlog waar we mee te maken hebben. A spiritual war on our consciousness, om ons ervan te weerhouden dat we hogere staten van bewustzijn bereiken en ons onze goddelijke essentie herinneren. We hebben te maken met zéér duistere occulte krachten in een godvergeten samenleving. Als je puur vanuit ratio en wetenschap naar de wereld kijkt, dan zul je niet in staat zijn te doorgronden wat er ècht gaande is. Het is de grote strijd tussen het Licht en het Donker. Ik zie om me heen dat veel mensen echt wel door hebben dat er van alles niet klopt aan de maatregelen, velen lopen rond met een vervelend onderbuikgevoel, ze kunnen echter de vinger er niet precies opleggen waarom. Ze denken dat politici incapabele stuntels zijn die maar wat aan het aanmodderen zijn. Pas als je er vanuit spiritueel perspectief naar gaat kijken, dan ga je begrijpen wat er ècht gaande is. Het is de strijd tussen Good vs Evil. De politici zijn instrumenten / puppets / doorgeefluiken van de duistere machten boven hen. Ze zijn bezeten en gemindcontrolled. Je gaat het zien en begrijpen wanneer je het spirituele pad op gaat.

Op dat pad zul je tevens de uitweg uit deze madness vinden: het is de weg terug naar huis.

NB Deze website is een work in progress. Ik zal artikelen toevoegen en ik kan artikelen aanpassen - de inhoud van artikelen staat dus niet vast.

Wanneer je informatie van deze site wilt gebruiken vermeld dan altijd naam/website èn de URL, zodat de meest up-to-date informatie gedeeld wordt. Dank.

💗