HET TERUG CLAIMEN VAN JE AUTONOMIE: PAD NAAR BEVRIJDING EN VRIJHEID

Op deze pagina deel ik informatie met betrekking tot het terug claimen van je autonomie. Hoewel je eigenlijk al autonoom bent, word je daar niets over verteld. Je krijgt zeker niet de indruk dat je autonoom bent wanneer je naar de televisie kijkt. Er wordt je verteld dat je je aan allerlei regels te houden hebt. Je autonomie terug claimen kun je doen middels het aanvragen van een autonoom diplomatiek paspoort. Dit is niet hetzelfde is als een politiek diplomatiek paspoort, maar geeft wel dezelfde rechten en vrijheden als diplomaten, zoals reizen zonder restricties. Reizen zonder prikken en testen dus! Dat gegeven alleen al zou de ogen moeten openen van iederéén hoe hard we voor de gek worden gehouden, want als het daadwerkelijk absolute noodzaak is voor de volksgezondheid om getest en geprikt te worden, waarom geldt dat dan niet voor diplomaten?!


Je autonomie terug claimen gaat echter veel verder dan alleen bepaalde documenten aanvragen, het gaat first and foremost over je attitude. Kiezen voor autonomie is kiezen voor een nieuw pad. Er komt van alles in beweging. Het gaat om persoonlijk leiderschap, in je grootsheid gaan staan en effectief omgaan met autoriteit. Ik raad je daarom aan om voorlichtingsavonden/cursussen bij te wonen gegeven door mensen die zelf al met dit paspoort reizen. Zij vertellen namelijk uit eigen ervaring, waar ze allemaal tegenaan lopen en met welke houding ze dit pad aan zijn gegaan. Er zijn verschillende partijen met dit soort voorlichting/cursussen bezig, het zaak voor jezelf uit te zoeken met welke partij jij het meest resoneert. De informatie die gedeeld wordt kan namelijk op verschillende punten nog weleens wat verschillen. Iedereen doet hard zijn/haar best uit te vogelen hoe het nou precies zit. Sluit je aan bij groepen die met autonomie bezig zijn, zodat je van elkaar kunt leren. Samen staan we immers sterk.

Klopt het dat iedereen het autonoom diplomatiek paspoort (DPP) kan regelen? Hoe doe je dat dan? Waarom doet niet iedereen dat? Waar komt het eigenlijk vandaan dat iemand anders mag beslissen waar jij met jouw lichaam heen gaat of bepaalt welke geneesmiddelen/vaccins je jouw lichaam geeft? Op de volgende websites kun je antwoorden vinden op dit soort vragen:


Websites/organisaties over autonomie

geboortetrust.hetbewustepad.nl/ (in meerdere talen)

www.hogeraadvandelevendemensenkinderen.nl/

levende-gemeenschap.eu/

www.vrijmensinwording.nl/

Van de juristen achter Burgerfront:

wordmens.nu/

autonoomtotaal.nl/


Jezelf soeverein verklaren:

www.veiligenvrij.nl


Ook Karen Hamaker-Zondag houdt zich met dit onderwerp bezig, zie: www.asfaloth.nl/site/niets-is-wat-het-lijkt/

En tevens is Elke de Klerk begonnen met cursussen te geven over dit onderwerp.

Jon Little en Greg Paul zijn wegwijzers in Engeland en Amerika: thesovereignsway.com/

Website van een Canadese rechter die zich inzet voor autonomie: annavonreitz.com/

Er rouleert veel verschillende, soms elkaar zelfs tegensprekende informatie, dus doe goed je eigen onderzoek en maak je eigen afwegingen. Ieder bewandelt zijn of haar eigen pad en is verantwoordelijk voor de eigen beslissingen.


Autonoom zijn betekent: volledige verantwoordelijkheid nemen

Het is je eigen verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat je de wetten kent, dat je je in leest in de materie zodat je begrijpt welke status je geniet en hoe hierna autonoom te handelen. Enkel alleen aan de status heb je niet zoveel, het gaat erom dat je ook weer hoe je autonoom kunt handelen. Dat je weerbaar bent, verantwoordelijkheid neemt. Als je je verdiept hebt weet je dat alles vanuit contractrecht bekeken wordt. Als jij dus geen contract hebt met de ander, dan gelden bepaalde regels niet voor jou als vrije mens. Mensenrechten zijn dan bepalend (Universele Verklaring Rechten van de Mens, zie verderop).

Het belangrijkste is dat jij in je kracht staat. Zorg dus dat je alles stap voor stap doet in je eigen tempo. Zodat je het ook kunt dragen, begin met de voorbereiding en voer daarna evt. als het goed voelt pas de vervolg stappen en acties uit. Je natuurlijke persoon blijft "bestaan", dus je kunt kiezen op welke manier je handelt op het moment dat je ook je diplomatieke status geniet.


Hoe werkt het?

Stap 1 - Voorbereiding; Waarom autonoom handelen?

Stap 2 - Aanschaffen items + Paspoort bestellen

Stap 3 - Post NL account + Track & Trace

Stap 4 - Documenten invullen CQV (documenten vind je hier: forms.cqv.agency/#VBA_SPOED)

Stap 5 - 5 verschillende documenten uitprinten + correct stempelen

Stap 6 - Naar 3 verschillende adressen sturen

Stap 7 - 2 herinneringen sturen, 1 na 4 weken, 1 na 6 weken

Stap 8 - UCC Amerika via T.

Na stap 6 kun je officieel autonoom handelen. Zorg dat je het ontvangstbewijs wat je in PostNL krijgt ook uitprint en in je map stopt.


UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS (korte versie)

Als autonoom beroep je je op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Je doet er goed aan deze uit je hoofd te leren:


Alle leden van de Verenigde Naties hebben zich gebonden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Mensenrechten zijn de basis van vrijheid, gerechtigheid en vrede.

Minachting voor de mensenrechten heeft geleid tot barbaarse handelingen.

Als mensen niet worden beschermd, is opstand tegen onderdrukking het laatste toevlucht.

Mensenrechten zijn een plicht van iedereen: regering, individu of maatschappelijk orgaan.

 1. Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
 2. De mensenrechten gelden voor wie je maar bent, waar je ook bent.
 3. Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.
 4. Slavernij is verboden.
 5. Martelen is verboden.
 6. Je hebt het recht op erkenning voor de wet.
 7. De wet is voor iedereen gelijk.
 8. Als je onrecht is aangedaan, moet je rechtsbescherming krijgen.
 9. Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het land uitgezet.
 10. Je hebt recht op een eerlijke en openbare rechtszaak met een onafhankelijke rechter.
 11. Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
 12. Je hebt recht op privacy en op bescherming van je goede naam.
 13. Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je mag ieder land (ook je eigen) verlaten.
 14. Als je mensenrechten bedreigd worden, mag je in een ander land asiel vragen.
 15. Je hebt recht op een nationaliteit.
 16. Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin stichten.
 17. Je hebt recht op bezit, dat mag niemand zomaar van je afnemen.
 18. Je mag je eigen godsdienst of overtuiging kiezen en daarnaar leven.
 19. Je mag uitkomen voor je mening en je mag overal informatie vandaan halen.
 20. Je mag een vereniging oprichten, niemand mag je dwingen ergens lid van te worden.
 21. Iedereen mag meedoen aan verkiezingen en zich verkiesbaar stellen.
 22. Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid.
 23. Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk loon. Vakbonden zijn vrij.
 24. Je hebt recht op rust, vrije tijd en betaalde vakantie.
 25. Je hebt recht op voldoende inkomen, zo nodig moet de staat voor je zorgen.
 26. Je hebt recht op onderwijs.
 27. Je hebt recht om te genieten van kunst en cultuur. Cultuur moet worden beschermd.
 28. Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd.
 29. De wetten en de democratie moeten de mensenrechten beschermen.
 30. Niets van het bovenstaande mag misbruikt worden om de mensenrechten teniet te doen.

De volledige tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) staat hier: www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm-volledige-tekst

En de achtergrond en geschiedenis vind je hier: www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm


Een vraag die vaak gesteld wordt: Wat is het verschil tussen autonoom en soeverien?

Het Diplomatieke paspoort is geen ‘soevereinen’ paspoort. Soevereinen kiezen voor een politieke status als soeverein, zoals ook de koning dit is en daarmee is men aan de koning ondergeschikt want waar men dezelfde positie heeft als de koning, is men slechts dan koning op basis van de omvang van zijn materiële bezit en macht.

1. Enige Erfgenamen zijn derhalve uitdrukkelijk NIET politiek!
2. Enige Erfgenamen zijn, onafhankelijk van bezit en macht, AUTONOOM.
3. Enige Erfgenamen maken zich met de Erfrechtelijke documenten en het Diplomatieke paspoort bekend.

BRON: geboortetrust.hetbewustepad.nl/erfrechtelijke-documenten/


BELASTING

Website voor als je wilt stoppen met belasting betalen: www.doorpakkers.nu/Romley Stewart legt uit wat er gebeurt met je geboorteaangifte:


Jurist Jeroen Sloendregt van Burgerfront vertelt hoe je van persoon naar mens kunt veranderen:


Dit is een praktische video vol met informatie en ervaringsverhalen over de Strawman:


Hoe word je weer eigenaar van je eigen lichaam?

Karen Hamaker-Zondag vertelt in het filmpje hieronder over het concept autonomie in begrijpelijke taal. Ze legt uit welke stappen nodig zijn om jezelf autonoom te verklaren. Waardoor je ook o.a. weer zeggenschap hebt (mocht je denken dat je dat niet hebt) over je lichaam m.b.t vaccinaties. De overheid stuurt alle verplichtingen, eisen en claims naar de persoon, maar je hebt een keuze in alles wat de overheid bepaalt of je daarin mee wilt gaan. De Levende Mens die jij in wezen bent hoeft alleen de Universele rechten en wetten van de Mens aan te houden.

Reactie van andere partij op deze video van Karen; coming soon.


Vanaf hier UNDER CONSTRUCTION


Er zijn een hele hoop bronnen. Als je je gaat inlezen in de materie zal het in eerste instantie nog gecompliceerder kunnen worden omdat de diverse procedures (die in beginsel zijn ontstaan vanuit een gemeenschappelijke en pure intentie) niet direct te onderscheiden zijn. Dus probeer te doorzien wat de intentie is achter ieder document wat je mogelijk gaat gebruiken en of het past bij de procedure die je denkt te volgen. Met andere woorden: Als autonoom ben JIJ de enige (erfgenaam) die rechten kunt uitoefenen. Handel daarnaar en denk niet "het zal wel goed zijn". Je hoeft niet (en mag niet gedwongen worden om (art 20 URVM)) tot een (politieke)vereniging te horen. Pas dus op met lid worden van een club of je inschrijven ergens voor. Als je dat wel overweegt te doen raad ik je aan om zeker "de kleine lettertjes" te lezen.


Daarnaast, let op dat je GEEN CONTRACT aangaat! Hiermee trek je jezelf in het contract recht (Maritiem recht) en geef je per definitie (een deel van) je eigen rechten weg. Zo let ik er bijvoorbeeld op dat ik alleen contracten aan ga (als het niet anders kan) vanuit mijn natuurlijk persoon en niet als Levende Mens. Als Levende Mens oefen je je recht uit door aanwijzingen te geven (en niet te claimen). Dit neem ik waar als de elegantie en doordachtheid van de ERFRECHTELIJKE PROCEDURE waarbij je BENIFICIAIR aanvaard.


Let op: Er zijn procedures die aanvangen met de Benificiaire aanvaarding en daarna (of zelfs ervoor) de suggestie geven om contracten af te sluiten of om de procedure (op enig moment) uit handen te geven (in welke vorm dan ook). Doordat we zo gewend zijn aan externe autoriteit en inherent daaraan geen eigen verantwoordelijkheid nemen, lijkt het misschien ok maar besef dat het mogelijk tegen je zal werken.


Als we het over het onderwerp "Ambassade" hebben wordt regelmatig de vraag gesteld m.b.t. een HUURWONING:

Het terrein waar een ambassade gevestigd is en de residentie van de ambassadeur genieten op basis van artikel 22 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961) onschendbaarheid. Dat betekent dat de autoriteiten van het gastland het ambassadeterrein en de ambassadeursresidentie pas mogen betreden met goedkeuring van de ambassadeur. Van deze onschendbaarheid wordt soms handig gebruikgemaakt om politiek asiel aan te vragen

BRON: https://geboortetrust.hetbewustepad.nl/diplomatiek-paspoort/cqv-llc-ambassade-legatie/

Daarnaast wordt op pagina 7 van 8 van de algemene volmacht het huurcontract vermeld;
8) Bij het invulveld wooncontracten vermeld je hypotheek contract, huurcontract, bruikleenovereenkomst. Maak een keus uit wat voor jou van toepassing is en noem daarbij het kenmerk of contractnummer en naam hypotheekverstrekker of woningcorporatie. Je doet van deze contractrechten nl. géén afstand. Indien je een briefadres hebt, vul je in n.v.t.

BRON: https://geboortetrust.hetbewustepad.nl/category/algemene-volmacht/De Spoed Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) heeft tot doel

1. De Zuivere aanvaarding (als zou jij het wel best vinden dat alle politieke schuld en schade creatie direct voor jouw rekening komt) – assumptie (aanname) van de politiek te stuiten.

2. Je maakt een einde aan de politieke veronderstelling dat jijzelf de burger/borger met het burgerservicenummer zou zijn, terwijl dat jouw batige! geboorte Trust nalatenschap is!

3. Je maakt je kenbaar als de Enige Erfgenaam. Je bent namelijk géén slaaf en jouw levensenergie is geen slavenburgerbank voor slavendrijvers en politieke dwingelanden.

4. Je aanvaardt jouw geboorte Trust nalatenschap Beneficiair dus: onder voorbehoud.

5. Met de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) overschrijf je en corrigeer je, de, door de overheid, middels de verplichte geboorte aangifte, afgedwongen onteigening van jouw feitelijke bevoegdheid en van jouw (ouderlijke) gezag.

6. Je herstelt jouw individuele feitelijke bevoegdheid en jouw individuele gezag.

7. Vervolgens voldoe je als Enige Erfgenaam aan jouw vereffeningsplicht. De rechtmatige schulden dienen te worden betaald uit jouw geboorte Trust nalatenschap en dus niet uit jouw huishoudbeursje.

8. Niemand anders dan de Enige Erfgenaam kan de politieke Belastingdienst veranderen in niet-politieke TrustBelastingdienst: de Belastingdienst hanteert op basis van de afgedwongen geboorte aangifte, de aanname dat jij jouw geboorte Trust nalatenschap Zuiver zou hebben aanvaardt en daarom wordt je als politieke belastingschuldslaaf bejegend en misbruikt.

9. Als niet-politieke Enige Erfgenaam die louter Beneficiair heeft aanvaardt, geef je de bindende aanwijzing, dat de Belastingdienst niet jou, maar jouw Trust dient te belasten. Jouw Trust is batig.


Je doet géén afstand van geregistreerde rechten en voorzieningen door het versturen van jouw Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA): je hebt dus gewoon recht op AOW, WAO, WW, en andere bijstanden.

Wat doen de erfrechtelijke documenten nu precies?

Activeren van de afwikkeling van jouw geboorte Trust nalatenschap

Met de Erfrechtelijke documenten: Spoed VBA en de Algemene Volmacht met begeleidend schrijven, activeer je de afwikkeling van de geboorte Trust nalatenschap, herstel je jouw individuele feitelijke bevoegdheid en jouw individuele gezag. Jouw Trust draagt namelijk alleen JOUW naam en van niemand anders! Politieke meerderheden zijn dus bedrog en in het geheel niet aan de orde. Dat zijn politieke bedenksels zodat de politiek jouw geboorte Trust kan uitgeven aan nog méér politieke schuld en schade creaties en jij daarenboven hun politieke belastingen nog moet betalen ook!

Niemand anders dan de individuele Enige Erfgenaam kan de politieke dwingelandij tot stilstand brengen en corrigeren.

BRON: https://geboortetrust.hetbewustepad.nl/erfrechtelijke-documenten/


Beste Allen, in de lezingen komt veelvuldig naar voren dat een Autonoom / Enig Erfgenaam in zijn/haar (Goddelijke) recht kan staan en dit recht doet spreken door aanwijzingen te geven (Competence). Hiermee wordt zwijgzame instemming (deels) herroepen. Hierbij een voorbeeld brief welke gebruikt kan worden als een derde partij, bijvoorbeeld een werkgever, maatregelen onder dwang opleggen.
Bron: https://geboortetrust.hetbewustepad.nl/category/aanwijzingen/
en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/mag-ik-een-werknemer-verplichten-zich-te-laten-vaccineren


Van de juristen achter Burgerfront: wordmens.nu/

autonoomtotaal.nl/


Dit waakvlammetje wat aangewakkerd is, zit in ons allemaal. We hebben echt Divine Authority! Niet voor niets zijn de eerste drie woorden van The Constitution; WE THE PEOPLE. We kunnen ieder moment in onze kracht gaan staan (en het niet langer (onbewust) weggeven).

Dank je wel voor het delen Petra, ik ga er onderzoek naar doen! Hoe meer invalshoeken er op mijn/ons pad komen des te duidelijker wordt het dat ons echt veel meer toekomt dan we denken. Alleen al het handelen vanuit dit gezichtspunt brengt Magie in het leven. Er zijn verschillende procedures, de meeste hebben een integere basis en sommige buigen af naar een ander doel. Leer denken als Autonoom, luister naar je gevoel... ik stel mezelf vaak de vraag; Wat zou liefde doen?


Jon Little en Greg Paul zijn de wegwijzers en leraren, het bedrijf is in Engeland gevestigd maar Greg is Amerikaan en wie weet kun via hem de informatie vinden voor de procedure in Amerka. Het is maar een idee, geen idee of en hoe zij benaderbaar zijn: thesovereignsway.com/


Hierbij de foto voorbeelden van de drie documenten die als eerste verstuurd worden om de DAS status te corrigeren 1) Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (Spoed VBA), 2) Begeleidend schrijven Algemene Volmacht en 3) Algemene volmacht. Met deze zending kun je optioneel ook het Exoneratie Arrest meesturen (volgt z.s.m.)


Let op de schrijfwijze bij het invullen van de documenten!!!!


We leven in een tijd waarin eenieder uitgedaagd wordt om ZELF onderzoek te doen en een eigen pad te bewandelen. Zoek altijd naar de bron van informatie en als het kan meerdere bronnen. Laat de informatie op je inwerken en vorm je eigen mening.
Een geboortetrust op basis van je placenta? Serieus? Met andere woorden doe maar geen onderzoek!?! Stop met nadenken!?!
Of misschien toch wel even zelf onderzoek doen.


Beste Allen, ik geef geen advies en beweer ook niet dat de procedure van spoed VBA de enige is of de juiste. Ik deel graag met de medemens wat mij waarachtig lijkt en hoe het voor mij (heeft) (ge)werkt. Het onderwerp heeft mij bijna twee jaar lang bezig gehouden met onzerzoek en laten twijfelen of er zoiets is als een trust en/of stroman. De maatschappelijke druk, onrecht en behoefte om vrij te komen van opgelegde, vaak onrechtmatige beperkingen zijn de druppel geweest om het proces in augustus 2021 op te starten. Nu ik eenmaal in het proces zit is mijn vertrouwen alleen maar toegenomen. Resoneert het met je, fijn! Resoneert het niet, ook prima. Ik ben in geen vorm afhankelijk van een ieders keuze.


Websites met veel informatie:

geboortetrust.hetbewustepad.nl/

www.hogeraadvandelevendemensenkinderen.nl/


Hierbij de foto voorbeelden van de drie documenten die als eerste verstuurd worden om de DAS status te corrigeren 1) Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (Spoed VBA), 2) Begeleidend schrijven Algemene Volmacht en 3) Algemene volmacht. Met deze zending kun je optioneel ook het Exoneratie Arrest meesturen (volgt z.s.m.)


In de lezingen benadruk ik iedere keer dat je je er bewust van moet zijn wanneer je een contract aangaat. Probeer te doorvoelen wat je in gang zet met de procedure;

Met het insturen van de Erfrechtelijke documenten (https://geboortetrust.hetbewustepad.nl/erfrechtelijke-documenten/) 1. aanvaard je jouw geboorte Trust nalatenschap beneficiair zónder afstand te doen van je (burger)rechten (https://geboortetrust.hetbewustepad.nl/diplomatiek-paspoort/mag-een-enige-erfgenaam-handelen-als-burger/) (uitkering etc.), en 2. corrigeer je jouw DAS status naar levende mens staat. Hiermee is wat plaatsgevonden heeft met de verplichte geboorte aangifte gecorrigeerd en gestuit (https://geboortetrust.hetbewustepad.nl/geboorte-trust/). 3. Daarnaast geldt Publiek recht niet langer voor je, maar Privaat recht.


Waarom is dit belangrijk?

Publiek recht

Regelt hoe de ‘overheid’ met zijn burgers omgaat en dat is onderverdeeld in Strafrecht en Bestuursrecht.

Strafrecht geldt als je echt iets fout gedaan hebt: je mag niet doden, stelen, dwingen, en andermans rechten schaden en geldt als iemand anders er aangifte van doet en geldt altijd. Eenieder is verplicht om aangifte te doen van een strafbaar feit.

Bestuursrecht regelt het overige: dat je niet harder dan 50km mag rijden, mondkapje moet dragen, etc. en dit geldt zolang je er toestemming voor geeft bijvoorbeeld door middel van stemmen of door niets te doen (stilzwijgende toestemming).

Privaat recht

Regelt contracten, ofwel onderlinge afspraken, tussen burger en burger. In Art. 3.33 van het BW staat dat er voor een overeenkomst een wilsverklaring (beschikking) moet zijn: mondeling of schriftelijk. Met een contract verplicht je je tot hetgeen onderling is afgesproken: je moet leveren. Privaat recht geldt ook voor Enige Erfgenamen onderling!

 • Gitta Sluijters
  The New World Consciousness
  Amsterdam