ALLES DRAAIT OM KEUZE - IN WELKE REALITEIT WIL JIJ LEVEN?!

Kies je ervoor het glas halfleeg of halfvol te zien?

Kies je voor slachtofferschap of empowerment?

Kies je voor onderdrukking of vrijheid?

Kies je voor angst of voor liefde?

Kies je voor het Nieuwe Wereldbewustzijn van Liefde, Licht en Eenheid of voor de New World Order?

In welke realiteit wil jij leven?

Op welke realiteit baseer jij je navigatie?

In welke realiteit zie jij jezelf vooruitgaan?(UNDER CONSTRUCTION)

A person’s frequency of vibration is directly related to the mastery he/she has over his/her body, emotions, thoughts, actions, and creations. Arcturians have total mastery over these aspects of self.

Ask yourself: how can I serve?

In deze tijd is het belangrijker dan ooit tevoren dat we regie gaan nemen over onze fysieke, mentale en emotionele gezondheid.

Niemand anders dan jijzelf zal hier de verantwoordelijkheid over gaan dragen. Als jij je welzijn laat afhangen van onze politieke leiders, zal dit gevolgen hebben.

Men vraagt jezelf drie keer per jaar te laten prikken, om in constante angst te verblijven, om permanent afstand van andere mensen te behouden, jezelf op te sluiten en fabrieksvoedsel te eten. De klachten die hierdoor ontstaan worden behandelt met nog meer medicijnen. Zo worden we langzaam een slaaf van het systeem.

Stap eruit, denk voor jezelf na en wees je eigen beste dokter!

Gezondheid is meer dan enkel de afwezigheid van ziekten. Werkelijke gezondheid komt tot stand door het ontwikkelen van een hogere staat van bewustzijn en het nemen van zelfregie. In deze staat van heelheid ligt de basis van alle genezing.

Every day heb je de keuze: doe ik iets waarmee ik de frequentie verhoog of (eten bij Mc Donalds of biologische eten) back paddle, be afraid to be fully ourselves, which include dark nights of the soul, facing trauma, uncomfotsbr places withing, because we are healing ancestral patterns, societal programs and our own wounds and trauma;s from childhood and past lives, so we have to be with friends and partners who are willing to work on that kinda deep level, trhoughtt charka (5th element(, the whole process of our throught chakra purification so we can speak our truth. soul matrix, 5D. So in every moment we get to decide do we give ourselves permission to be more of ourselves, or hide away, get depressed, follow the rules, isolate, feel like you have to fight the system. How can we nurture ourselves so that our physical vessle is able to hold these higher multi dimensional energies and what can we do to prepare our physical vessle for all that want to come in. Every day we can make changes to become more accomodating for these kind of activations.

in every moment no matter we are facing we have options/ in every moment we have option

we get to decide step up to the plate, are we going to raise our frequency today, or are we going to back paddle and be afraid to fully be ourselves, uncomfortablle places within,


Energy flows where attention goes

Gras groeit waar je het water geeft

Welke wolf voed je?

https://www.virtuesforlife.com/two-wolves/


https://t.me/centrumlichtkind/1008
Lichtkind, [25 apr, 2022 om 11:44]
Elektronen, protonen en neutronen werden de basis voor dit waargenomen veld.
Alles bestaat uit de energie van deze deeltjes kort door de bocht gezegd.
De ongeziene deeltjes, de zogenaamde “subatomaire” deeltjes beslaan echter een veel groter energie aspect.
De subatomaire deeltjes zijn de bouwstenen van de atomen en bepalend voor hoe zij werken. De atomen vormen op hun beurt de moleculen en bepalen hoe die weer werken. De moleculen zijn de bouwstenen van onze lichaamscellen en bepalen hoe wij functioneren. Ons lichaam is daarmee een spiegel van de kosmos. En daarmee een wezenlijk onderdeel van het holografische geheel.

Deze subatomaire deeltjes nemen een vorm werkelijkheid aan, zodra de mens zich hierop richt.
Van wezenlijk belang hierbij is dat de mens zich niet enkel bedenkt of voorstelt hoe iets moet zijn binnen zijn leven, maar al gaat leven naar hoe hij wil en wenst dat de uitkomst is!
Met andere woorden: elk mens is in staat om zijn eigen werkelijkheid te schapen, indien deze niet door zijn zintuigen of menselijke verstand wordt gevangen!

Het duister is zeer intelligent om de werkelijkheid van elk mens te vangen binnen diens eigen zintuigelijke waarneming en verwachting hoe deze werkelijkheid moet zijn!
De focus van alle mensen wordt de laatste jaren volledig op angst voor ziekte, gevangenschap en verlies van bezittingen gelegd.
De mensheid verwacht een Great Reset met alle gevolgen van dien – dus zijn waarneming en verwachting (angst) bepalen de uitkomst van deze werkelijkheid.
Of moet ik zeggen: nachtmerrie?

De vrije, Oorspronkelijke Werkelijkheid is voor ieder mens toegankelijk! Mits de mens volledig buiten zijn zintuigen en verstand gaat ervaren. En zoals gezegd: gaat leven naar de uitkomst zoals hij die wenst/wil!
De subatomaire deeltjes binnen de matrix nemen die werkelijkheid aan waar jij je op richt en die jij wenst.

Door echter deze werkelijkheid weer in een tijdloop te plaatsen, de werking van de matrix, blijft de mensheid in min of meerdere mate altijd op een soortgelijk niveau van waarneming en ontwikkeling.

Hoe dan toch het Oorspronkelijke Bewustzijn der Mensheid te ervaren?

Stil zijn in jezelf.
Het NU moment bewust ervaren.
Niet teveel nadenken en al helemaal niet piekeren.
Plezier en Liefde ervaren.
Je ego er een schop onder geven en je Bewustzijn (verder) openen.
Je lichaamsgevoel volgen en hiernaar leven.
En: LEVEN NAAR DE UITKOMST VAN JE LEVEN EN DE WERELD ZOALS JIJ DIE WILT/WENST!

En tot slot nog een hele belangrijke!
De synchroniteit van het leven volgen! Niet iets willen doen of lezen omdat je dat van jezelf moet.
Maar eerst alles zelf BEWUST ervaren en het ( veel meer!) op het beloop laten van alles in je leven. De juiste concepten komen dan als vanzelf naar je toe.
Deze concepten dragen namelijk de Goddelijke sturing en synchroniteit in zich mee, omdat zo de Goddelijke Wereld werkt.

Hoe meer de mens dit lukt – hoe lichter en ruimtelijker hun werkelijkheid – hoe omvangrijker het menselijke Bewustzijn – hoe groter de Vrijheid – hoe prachtiger de Nieuwe Wereld is!

Helma Broekman©

www.nieuwedageraad.nl
www.lichtkind.nl

T.me/centrumlichtkind

  • Gitta Sluijters
    The New World Consciousness
    Amsterdam