https://www.duniakana.com/understand-more-about-the-characteristics-of-indigo-children/


https://awakenmindset.com/star-children-find-indigo-rainbow-child/


https://sethbalthazar.com/2021/01/03/the-children-of-the-new-earth/

Vaak krijgen de kinderen een stempel omdat men er niets mee kan. Ze worden niet begrepen. Ze doen niet mee aan de aardse dingen want ze zijn hier voor iets anders


Indigo- en Kristalkinderen hebben de toekomst.

Golf na golf hoogontwikkelde kinderen komen op aarde om de huidige machtspiramide van binnenuit te transformeren.

Met labels als ADHD, ADD en Autisme probeert het systeem ze klein te houden.

Met medicatie en vaccins probeert het systeem ze uit te schakelen.

Maar het zijn er teveel.

En er komen er elke dag nieuwe bij.

Steeds meer worden geboren bij bewuste ouders die weten hoe ze deze kinderen op de juiste manier kunnen begeleiden naar volwassenwording.

De toekomst is hoopvol.

Zij zijn de Nieuwe Aarde.

XR