📢 Lieve mensen, mijn YouTube kanaal is verwijderd, zogenaamd vanwege het schenden van de community richtlijnen (lees: ik had informatie geupload die niet naar buiten gebracht mag worden over de bijwerkingen van de coronaprik), vandaar dat een flink aantal video's hieronder momenteel niet beschikbaar zijn helaas.

Ik ga het zo snel mogelijk fixen. Mijn excuses.


WEET JIJ DAT...

... er op 11 oktober 2022 een uiterst belangrijke persconferentie van leden van het Covid Committee van het Europese Parlement plaats heeft gevonden? De persconferentie vond plaats naar aanleiding van de hoorzitting in het Europese Parlement op maandag 10 oktober, waarbij Pfizer zich moest komen verantwoorden voor het Covid Committee over haar werkwijze tijdens de pandemie. Interne inspecteurs binnen de EU zijn namelijk totaal verbijsterd over de gang van zaken en volgens de onafhankelijke Europese Ombudsman is er sprake van ernstig wanbeleid:


De volledige hoorzitting vind je hier:


Wat is onder andere het geval: in tegenstelling tot de normale procedure waarbij een onderhandelingsteam bestaande uit ambtenaren van de Europese Commissie en de lidstaten verkennende gesprekken voeren, gebeurde de voorbereidende onderhandelingen over het grootste vaccincontract óóit van de EU voor miljarden doses van het BioNTech/Pfizer-vaccin, nu middels geheime sms’jes tussen Pfizer CEO Albert Bourla en president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

In april 2021 berichtte The New York Times reeds dat het von der Leyen persoonlijk was die het enorme vaccincontract met Pfizer/BioNTech had gesloten (www.nytimes.com/2021/04/28/world/europe/european-union-pfizer-von-der-leyen-coronavirus-vaccine.html) en ook de Europese Rekenkamer publiceerde een rapport over de EU-aankoopstrategie voor de vaccins waaruit de zeer ongebruikelijke en zeer ongepaste rol van von der Leyen blijkt (www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_19/SR_EU_COVID_vaccine_procurement_EN.pdf). Lees er meer over hier: expose-news.com/2022/10/17/investigation-into-von-der-leyens-dealings-with-bourla/

Tot op heden krijgen parlementsleden die vragen hebben over deze gang van zaken géén informatie - en ook dit keer liet Bourla verstek gaan. Hij zegde vlak voor de hoorzitting zonder opgaaf van reden af en liet in zijn plaats Janine Small, Pfizer president of international developed markets, opdraven.

Op het merendeel van de vragen die Smalls kreeg kon ze of wílde ze geen duidelijk antwoord geven. Ook niet over de geheime smsjes tussen Bourla en von der Leyen. Toen haar werd gevraagd naar de gecensureerde versie van het contract - waarin maar liefst meer dan 100 pagina’s zwart zijn gemaakt - gaf ze aan dat Pfizer het volledige contract niet kan onthullen omdat ze belangen te beschermen hebben. Uh okay? What about de belangen van de gehele bevolking van Europa?? Dit gaat over miljárden doses van een nieuw experimenteel “vaccin” waarvan niemand precies weet wat erin zit en waar geen openheid over wordt gegeven.

Mislav Kolakusic, rechter en lid van het Europees Parlement, spreekt over het grootste corruptieschandaal in de geschiedenis van de mensheid (twitter.com/mislavkolakusic/status/1580132343758540800):

“Het gaat over geheimen, over patenten. Denk niet dat overheden of Europese agentschappen precies weten wat er in de injectie zit. Niemand vertelt dat en niemand weet dat. Het vaccin is goedgekeurd op basis van de verklaringen van de farmaceutische industrie. Tot op de dag van vandaag is het wetenschappelijke onderzoek niet overhandigd aan het Covid Committee van het Europese Parlement, noch aan het Europese Medicines Agency. Hoe is dat mogelijk? We hebben het over corruptie. De aanschaf van 450 miljard producten met de intentie om ze te injecteren in de Europese bevolking, zonder precies te weten wat er in zit is zonder twijfel de grootste corruptie affaire in de geschiedenis van de mensheid.”

Let hierbij vooral even op de zin “Het vaccin is goedgekeurd op basis van de verklaringen van de farmaceutische industrie”. Met andere woorden: op basis dus van de verklaringen van de makers van het vaccin, die met de verkoop van dit vaccin niet eerder vertoonde gigantische winsten binnenharken.

Mmm…

Weet jij eigenlijk wel dat de verantwoordelijkheid voor het testen van de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen (medicijnen/vaccins) plus de methodiek en onderbouwing daarvan ligt bij de industrie zelf? Bij de farmaceuten zelf dus voor wie de geneesmiddelen hun bron van inkomsten zijn! Farmaceuten maken op grote schaal misbruik van deze situatie door zowel onderzoeksopzet als onderzoeksresultaten te manipuleren in hun eigen voordeel. Positieve resultaten worden structureel aangedikt terwijl negatieve onderzoeksresultaten worden afgezwakt, of erger, verzwegen! Ze bedenken mogelijke list om hun koopwaar effectiever en veiliger te presenteren dan het in werkelijkheid 9 van de 10 keer is (zie /big-pharma). Hierdoor worden jaar na jaar middelen toegelaten en verstrekt die meer kwaad dan goed doen. It’s profits over patients voor Big Pharma.

De vraag zou dan ook niet moeten zijn “of je vertrouwt op de wetenschap”, maar of je vertrouwt op de wetenschappers die op de loonlijst staan van de farmaceuten en die dik betaald worden voor hun NIET onafhankelijke werk.

Worden farmaceuten betrapt op corruptie of andere illegale praktijken, dan betalen ze by the way doorgaans zonder blikken of blozen torenhoge schikkingen en boetes - een kruimel in verhouding tot de obscene winsten die jaarlijks wordt binnen geharkt, die ze doodleuk wegboeken als ‘bedrijfskosten’. Crimes and fines are just another day at the office for Big Pharma. Pfizer, AstraZeneca, Merck, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Bayer, Eli Lilly etc, noem ze allemaal maar op, allemaal hebben ze corruptieschandalen aan hun broek hangen van fraude, omkoping, misleiding etc, waardoor ze met hun koopwaar wereldwijd willens en wetens ongelofelijk veel lijden hebben veroorzaakt. Google het maar eens, je schrikt je kapot.

Volgens Dr. Joel Lexchin hebben verschillende farmaceuten zelfs werknemers op de loonlijst staan die de gevangenis in gaan mocht het tot een veroordeling komen: dat is hun functie! Meestal echter kiezen farmaceuten bij een claim ervoor om een financiële schikking te treffen. Zou het tot een gerechtelijke uitspraak komen dan moeten ze namelijk ten eerste schuld bekennen en worden ten tweede de stukken van de rechtszaak openbaar. Zo ver mag het natuurlijk niet komen, de vuile was moet binnen blijven.

Ik zou zeggen luister eens naar het volgende gesprek over de corruptie binnen de farmaceutische industrie dat ik samen met Elizabeth Plokker, founder van theconsciousclub.com/, in 2020 voerde met Dick Bijl, arts en epidemioloog, voormalig hoofdredacteur Geneesmiddelenbulletin en voorzitter van de International Society of Drug Bulletins (ISDB), schrikbarend echt wat Bijl allemaal te vertellen heeft:Om te janken echt. Onbegrijpelijk dat we dit als samenleving allemaal accepteren. Maar dat we bovendien ook nog eens blijven vertrouwen op de integriteit en betrouwbaarheid van de mensen die in de farmaceutische concerns aan de touwtjes trekken, dat gaat wèrkelijk m’n pet te boven. Een betere naam voor de huidige ‘gezondheidszorg’ zou 'ziekte-industrie' zijn. Medicijnen en vaccins zijn lucratieve handelswaar, onze gezondheid een corrupt vruchtbaar verdienmodel.

En boy oh boy, wat wordt er goed verdiend aan het COVID-19 massavaccinatieprogramma. Investigate Europe meldde reeds in september 2021 dat volgens een rapport opgesteld door de People's Vaccine Alliance de EU mogelijk € 31 miljard (!) te veel heeft betaald voor de doses. Het rapport was gebaseerd op een onderzoek van Imperial College London waaruit was gebleken dat mRNA-injecties kunnen worden geproduceerd voor slechts $1,18 tot $2,85. Dus de verkoopprijs voor elke prik betekent een prijsstijging van meer dan 794% voor Moderna en meer dan 1.838% (!) voor Pfizer (www.hetnieuwsmaardananders.nl/nl/maatschappij/727336/). Well done, Moderna en Pfizer! Dikke vette kassa voor jullie. Dankzij de belastingcenten van de Europese bevolking.

Weet jij eigenlijk wel dat ze niet eens verantwoordelijkheid nemen voor hun koopwaar? De farmaceuten hebben juridische immuniteit afgedwongen: mocht je ernstig letsel oplopen door de prik dan kun je Pfizer & co niet strafrechtelijk vervolgen. Dus ze vullen hun zakken met miljárden dankzij een prik en eindeloze rits boosters waarvan niemand mag weten wat erin zit, maar ze laten jou volledig aan je lot over als je door hun koopwaar schade oploopt. Zou jij een auto kopen van een fabrikant die niet bereid is aansprakelijkheid te nemen voor zijn product?

En dit is echt nog láng niet alles...

Als Europarlementariër Rob Roos tijdens de hoorzitting van het Covid Commitee van het Europese Parlement aan Smalls vraagt of Pfizer het COVID-19 vaccin voor marktintroductie heeft getest of het vaccin de overdracht van het virus stopt, antwoordt Smalls NEE.

Met andere woorden: de prik was NIET GETEST OP TRANSMISSIE van het virus. En dat terwijl het verspreiden van het virus tegengaan de basis was van de invoer van het coronapaspoort!Aan de hele wereld was verteld dat alle noodzakelijke stappen waren genomen voorafgaand aan marktintroductie en dat blijkt nu een grote l e u g e n. We had to “trust the science” werd er gezegd, nu blijkt er echter helemaal geen science te zijn geweest om de invoering van de QR-code te onderbouwen! Honderden miljoenen mensen hebben zich gedwongen gevoeld deze experimentele prik waarvan niemand precies weet wat erin zit, waar geen openheid over wordt gegeven en die NIET getest blijkt op overdracht te nemen, omdat ze zonder QR-code hun baan zouden verliezen. En dat terwijl ze de prik niet nodig hadden omdat ze zo goed als geen risico liepen op een ernstig verloop van Covid-19!

En de mensen die de prik niet hebben genomen om allerlei verschillende vaak zeer legitieme beweegredenen waaronder medische, die zijn ook daadwerkelijk hun baan en daarmee hun bron van inkomsten verloren, gedemoniseerd en weggezet als zogenaamde oorzaak van het feit dat we het COVID-19 virus in zijn nieuwe varianten niet onder controle krijgen en buitengesloten van de maatschappij.

Miljoenen mensen zijn hierdoor onnodig in de financiële problemen gekomen terwijl Pfizer via stiekem gesms miljarden vaccins slijt voor een verkoopprijs 1.838% boven de kostprijs en zo harkt niet eerder vertoonde winsten binnen harkt met een product waarvan niemand weet wat erin zit en waarvoor ze geen aansprakelijkheid willen nemen.

En wij moeten dat allemaal maar gewoon slikken??

En dit is nog láng niet de enige misleiding.

Weet jij dat het woord “vaccin” in het geval van de coronaprik überhaupt hartstikke misleidend is? De injectie tegen COVID-19 lijkt in de verste verte niet eens op vaccins in de traditionele zin van het woord. We hebben met een compleet nieuwe “mNRA” technologie te maken, die op geen enkele wijze te vergelijken is met vaccins zoals we deze tot nu toe kennen. Het is een technologie ofwel gentherapie die neerkomt op onomkeerbare genetische modificatie van het lichaam en deze technologie is zó nieuw dat er überhaupt nog geen enkel geregistreerd vaccin bestaat dat gemaakt is met deze technologie. Dat jij je gele boekje al vol hebt staan met allerlei vaccins en “deze er dus ook nog wel bij kan”, die vlieger gaat dan ook niet op. Het is appels vergelijken met zeer experimentele peren waarvan we vrijwel niks weten. In de hele geschiedenis van de mensheid zijn niet eerder met deze technologie vaccins gemaakt en er bestaat dus núl ondersteunend medisch onderzoek naar de effecten ervan op de lange termijn. De coronaprik zelf is de markt op gebracht onder “emergency use only” approval (dus NIET met officiële goedkeuring!) omdat de prik tot minstens 2023 nog in de TESTFASE zit. Het onderzoek loopt dus nog. Iedereen die zich laat prikken is met andere woorden een PROEFKONIJN voor een wereldwijd experiment met een geheel nieuwe gentherapie.

Weet jij by the way al dat Heiko von der Leyen, echtgenoot van, sinds december 2020 plotseling medisch directeur is geworden van het Amerikaanse biotechbedrijf Orgenesis, een bedrijf dat gespecialiseerd is in cel- en gentherapieën?

Verschillende EU-parlementariërs eisen reeds het aftreden van Ursula von der Leyen vanwege alle corruptie en belangenverstrengelingen.

Hoe zit het met Bourla? Zou het hem wat te heet onder z’n voeten worden? Durfde hij daarom niet te verschijnen voor het Covid Committee van het Europese Parlement? Hij moet zich immers ook nog verantwoorden voor de onderzoeksrapporten van Pfizer waaruit bleek dat er tijdens de onderzoeksfase - dus voor de marktintroductie! - reeds 1291 mogelijke bijwerkingen zijn die verband houden met het Pfizer-BioNTech-vaccin, waarvan sommige zeer ernstig, zoals myocarditis, acute nieraandoening, hersenstam embolie, hersenstam trombose, hartstilstand, hartfalen, vasculitis van het centrale zenuwstelsel, neonatale dood, hemorragische encephalitits en meer. Weet jij dat wel?

Weet jij dat Pfizer en de Food and Drug Administration (FDA) deze rapporten voor het publiek achterhielden, maar dat de FDA ze op laste van de rechter begin 2022 openbaar heeft moeten maken, dankzij de ‘Freedom of Information Act’ aanvraag van de non-profitorganisatie Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT)?

Zie hier: phmpt.org/.

En een heldere, onafhankelijke analyse van de onderzoeksdocumenten door Dr John Campbell vind je hier:Campbell, een pro-vaxxer!, geeft aan dat op basis van deze onderzoeksrapporten de prik nooit toegelaten had mogen worden op de markt en vindt het een schandaal qua grootte vergelijkbaar met Watergate. Het schandaal dat Nixon z'n presidentschap kostte. Zo. Dat zegt nogal wat.

Het is dankzij initiatieven van organisaties als deze Public Health and Medical Professionals for Transparency dat informatie vrij wordt gegeven, want als het aan Pfizer en de FDA zelf had gelegen dan hadden ze de documenten zoals gezegd nog jaren voor ons achter gehouden. Weet jij dat je als patient recht hebt op ‘informed consent’: eerlijke informatie waarbij zowel de voordelen als de risico’s en nadelen van een medicijn of behandeling worden besproken (/inleiding/informed-consent)? En weet jij dat er in het geval van de coronaprik nooit sprake is geweest van eerlijke informed consent? De enige informatie die je non stop krijgt te horen is dat het vaccin “safe and effective” is. Maar weet jij dat er wereldwijd vele artsen, hoogleraren, vaccinontwikkelaars en andere deskundigen al maandenlang aan de bel trekken wat betreft de gigantische risico’s en gevaren van deze experimentele gentherapie prik worden structureel gecensureerd? Kijk maar eens hier: /inleiding/vaccinaties-2.

Weet jij dat er wereldwijd honderdduizenden mensen worstelen met gruwelijke klachten ontstaan na de prik, maar dat informatie over deze bijwerkingen structureel voor ons wordt achter gehouden? Je moet je tot de onafhankelijke kanalen wenden om dit soort informatie te vinden, want YouTube, Linked-Inn, Instagram etc blokken alles. Hoe dat in Godsnaam mogelijk is zie je hier: /inleiding/de-media-1

Vaccinschade is de grote olifant in de kamer waar niet over gesproken mag worden en/of waar mensen liever van weg kijken, maar feit is dat we sinds het uitrollen van het COVID-19 massavaccinatieprogramma te maken hebben met een gigantische toename van allerlei klachten, waaronder de vorming van bloedstolsels, longembolie, hersen- en hartinfarcten, trombose, inwendige bloedingen, myocarditis, pericarditis, miskramen en allerlei heftige hormonale klachten. Ik ken zelf helaas ook verschillende mensen die ernstige klachten hebben gekregen na de prik dus ik weet ook uit mijn eigen directe omgeving dat vaccinschade de keiharde werkelijkheid is.

De bekende Britse cardioloog Dr. Aseem Malhotra waarschuwt dat de COVID Mrna vaccins een significatie rol hebben gespeeld als primaire oorzaak van alle onverwachte hartstilstanden, hartaanvallen, beroertes, hartritmestoornissen en hartfalen sinds 2021, zie hier: t.me/leefbewustnederland/2062

En zie hier de belangrijke schrijnende documentaire "Safe and Effective - a second opinion":Weet jij dat sinds de uitrol van de prik er wereldwijd plotseling sprake is van heel veel onverklaarbare oversterfte? Weet jij dat er de laatste tijd een onverklaarbare toename is van "Sudden Adult Death Syndrome" (SADS) en "Sudden Infant Death Syndrome" (SIDS)? Weet jij dat begrafenisondernemers aan de bel trekken vanwege de vele gevallen van bloedproppen die ze tegen komen bij het opbaren van gevaccineerde overledenen? We moeten er asap achter zien te komen wat de oorzaak van de oversterfte is, zodat we de oorzaak aan kunnen pakken en kunnen voorkomen dat er nog meer mensen onnodig overlijden. Een logische conclusie zou zijn om het vaccin als oorzaak van de oversterfte te zien, aangezien de oversterfte begonnen is na de uitrol van de prik. Met 100% zekerheid kunnen we dat echter niet zeggen, daarvoor is onderzoek nodig. Pieter Omzigt spreekt over een acuut probleem in de publieke gezondheidszorg en heeft daarom in de kamer om een debat gevraagd over de oversterfte. Zie het fragment hier:Vreemd genoeg wordt dit debat tegen gehouden door de coalitie-partijen. Waarom houden dezelfde partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitrol van het vaccinatieprogramma dit debat tegen? Wat hebben ze te verbergen? En waarom gaan ze ondanks alle zorgwekkende informatie die naar de oppervlakte komt gewoon stug door met boostercampagnes?

Weet je dat een vaccin überhaupt helemaal niet nodig is? Niet alleen is gebleken dat COVID-19 voor verreweg de meeste mensen weinig echt gevaar oplevert, maar belangrijker nog: mocht je het virus toch oplopen dan zijn er zeer effectieve medicijnen tegen COVID-19 beschikbaar! Deze worden echter bewust voor ons achter gehouden:Vreemd nietwaar, dat goedwerkende, veilige en goedkope (want niet langer patenteerbaar) geneesmiddelen voor ons worden achter gehouden? We moeten toch alles op alles zetten om dit virus te verslaan?! Met medicijnen kun je gericht werken, dan hoef je alleen de zieken te behandelen, in plaats van miljoenen kerngezonde mensen in te spuiten met een in paniek snel ontwikkeld vaccin. Goedkoper en véél minder riskant. Dus waarom wordt informatie over effectieve medicijnen van ons weg gehouden?

Weet jij dat het farmaceuten niet toegestaan vaccins versneld op de markt te brengen wanneer er reeds effectieve medicatie verkrijgbaar is?

En weet jij dat er vanaf het begin van deze 'pandemie' enkel bewust is ingezet op vaccinatie? Weet jij dat er geen ènkele bereidheid was om ook naar alternatieven te kijken? Luister maar eens naar wat Hugo de Jonge, destijds minister van Volksgezondheid, op 16 april 2020 te zeggen heeft:Waarom alléén bereidheid voor vaccinatie? Wist jij dit?

Erg vreemd om in zo'n vroeg stadium al zo zeker te weten dat een vaccin de énige oplossing is, nietwaar? We wisten in april 2020 immers nog amper iets over dit nieuwe virus, dus hoe kan Hugo dan al zo stellig weten dat een vaccin het énige is dat helpt?

Nog vreemder is de totale onbereidheid van Hugo de Jonge om ook alternatieven te onderzoeken. We lopen toch met z'n allen gigantisch gevaar vanwege dit "killervirus"? We lopen zelfs zo'n enorm risico dat de héle wereld in lockdown moet waardoor niet te overziene sociale, mentale en financiële klappen worden uitgedeeld aan de samenleving. Dan zet je toch alles op álles om een oplossing te vinden tegen dit virus en beperk je je niet tot slechts één optie?!

En al helemáál niet in het geval van een coronavirus, aangezien het nog nooit was gelukt om een werkend en veilig vaccin te ontwikkelen tegen coronavirussen! Tijdens de fase van dierproeven ging het altijd mis: de dieren gingen dood! Wist jij dit?

Dus nogal vreemd om dan nu alle ballen enkel en alleen op een vaccin te zetten, nietwaar?

Maar als bekend was geworden dat er goede medicijnen beschikbaar zijn dan zou de uitrol van het vaccinatieprogramma niet mogelijk zijn geweest. Wist jij dat?

Bovendien zou de vaccinatiebereid een stuk lager zijn geweest wanneer de mensen wisten dat er ook veilige medicijnen te krijgen zijn. Waarom zou je jezelf immers als gezond persoon die weinig echt risico loopt wat betreft corona laten inspuiten met een geheel nieuwe experimentele technologie waarvan niks bekend is wat betreft de effecten op de lange termijn, als er ook goedwerkende medicijnen zijn waarvan de veiligheid al jarenlang is bewezen? En die je slechts hoeft te nemen als je überhaupt eerst corona oploopt? Die afweging / risico-analyse lijkt me snel gemaakt. Ze zetten dan ook alles op alles om informatie over effectieve medicijnen bij het grote publiek weg te houden. Artsen die de medicijnen toch voorschrijven aan hun patiënten wordt het werk onmogelijk gemaakt door torenhoge boetes. Wist jij dat?

En weet jij dat premier Mark Rutte liegt? Ja, natuurlijk weet je dat want hij liegt al járen over van alles, maar wist je dit ook:  Rutte wordt op 16 april 2020 benaderd met de vraag of hij weleens aan de veiligheid van vaccinatie twijfelt en antwoordt met: "Ik heb nooit nagedacht over de veiligheid van vaccins, nee". Dit is om meerdere redenen beyond stuitend. Ten eerste omdat Rutte en De Jonge toen al begonnen waren met het inzetten op vaccinatie zoals je in het filmpje hierboven met Hugo de Jonge hebt kunnen zien, je mag van een minister president dan toch op z'n minst verwachten dat hij dan ook nadenkt over de mogelijke risico's die daarbij komen kijken. Het probleem is hier echter niet dat Rutte incapabel is, maar dat hij liegt. Hij weet namelijk dondersgoed dat vaccins niet veilig zijn. Nog niet zo heel lang geleden hebben we namelijk de Mexicaanse griep pandemie gehad, waarbij ook massaal was ingezet op vaccineren. Uiteindelijk viel die hele pandemie reuze mee waardoor ze de op aanraden van Ab Osterhaus vele miljoenen ingekochte vaccins ongebruikt weg hebben moeten gooien. Echter, de vaccins die wel gebruikt waren die hadden voor de nodige vaccinschade gezorgd, waardoor de overheid zich genoodzaakt zag miljoenen euro’s uit te trekken als schadevergoeding voor de vaccinslachtoffers. Zie nos.nl/artikel/2251232-ministerie-trekt-miljoenen-uit-voor-schikkingen-na-vaccin-mexicaanse-griep. Let wel: dit speelde niet zo heel lang geleden toen Rutte reeds minister president was, dus het zou redelijk vers in z'n geheugen moeten zitten. Wist jij dat?

Oh en by the way, de maker van het vaccin tegen de Mexicaanse griep wìst van de ernstige bijwerkingen maar had deze bewust verzwegen: nos.nl/artikel/2251454-informatie-over-bijwerkingen-mexicaanse-griep-vaccin-achtergehouden. Hoe zat het ook alweer met die betrouwbaarheid en integriteit van farmaceuten? Maar dat terzijde. Want het punt dat ik hier wil maken is dat er dus duidelijk vanaf het begin enkel en alléén is ingezet op vaccinatie. Wist jij dat? En weet je waarom dat zo is?

Voor de zogenaamde wappie is het allemaal zo klaar als een klontje: het virus wordt gebruikt als camouflage om wereldwijd maatregelen erdoorheen te drukken die ons van onze rechten en vrijheden beroven, de economie verwoesten en het mogelijk maken een massavaccinatieprogramma (lees: onomkeerbare genetische modificatie van het lichaam met een zeer sinister doel) uit te rollen, gekoppeld aan een QR-code (binnenkort omgezet in een algemene digital ID), waarmee we gevangen worden gezet in een digitaal technocratisch controlesysteem en onze vrijheid, lichamelijke integriteit en (medisch) zelfbeschikkingsrecht volledig verliezen.

We hebben kort gezegd te maken met een georganiseerde wereldwijde machtsgreep, een vooropgezet plan, waarvan de voorbereiding decennia geleden al is begonnen. Als je het eenmaal ziet, kun je het niet niet meer zien.


Bij de meeste mensen gaat dit er echter helaas niet in. Zelfs niet bij het zien van al het bovengenoemde bewijsmateriaal. Ze willen, kunnen of dúrven de situatie niet in de ogen te kijken. Veel mensen zijn te diep geïndoctrineerd en gehypnotiseerd door de systemen waar we van jongs af aan in worden geduwd, om de agenda te kunnen zien. Of te lui en gemakzuchtig om 'm te bestuderen. Of te bang, want veel te bedreigend. Ook vinden veel mensen het simpelweg niet geloofwaardig. In het algemeen schat de mens anderen in op basis van hoe zij zelf zijn, zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten, en aangezien de meeste mensen deugen kunnen ze het zich gewoon niet voorstellen dat we met een kwaadaardig vooropgezet plan te maken hebben. De oplichter vertrouwt niemand omdat hij of zij denkt dat alle mensen zijn zoals hij/zij, de deugende mens daarentegen is juist te goed van vertrouwen omdat hij of zij denkt dat iedereen integer is zoals hij/zij zelf is - en dus schiet de deugende mens massaal in de cognitieve dissonantie nu er talloze dingen gebeuren in de wereld die toch echt overduidelijk niet kloppen. Linksom of rechtsom praten ze hun unheimische onderboekgevoel goed, want hun veilige en comfortabele wereldbeeld moet koste wat het kost in stand worden gehouden. Tja. Ignorance is bliss.Dat bij de Neurenbergprocessen slechts enkele oorlogsmisdadigers en wel alleen van de militaire tak van de nazi's de doodstraf hebben gekregen, maar de oorlogsmisdadigers van de corporate- en politieke tak van de nazi's na enkele jaartjes gevangenisstraf of überhaupt geen straf gewoon weer invloedrijke functies zijn gaan bekleden om middels bedrijfsleven, gezondheidszorg en politiek hun zieke ideologie en drang tot wereldheerschappij rustig verder uit te rollen, daar staan blijkbaar weinig mensen bij stil.

Ik noem als voorbeeld een Fritz ter Meer. Ter Meer was een van de leidinggevenden van de chemische nazi-gigant I.G. Farben die Hitler aan de macht bracht en de ruggengraat was van de oorlogseconomie van het Derde Rijk en de bedenker van de zin "Arbeit macht Frei" dat boven de hoofdingang van Auschwitz hing, een veroordeeld nazi oorlogsmisdadiger voor onder meer volkerenmoord, slavernij, plunderingen en het uitvoeren van experimenten met gifgassen op gevangenen in de concentratiekampen (!). In 1956 werd Ter Meer doodleuk voorzitter van de raad van bestuur van Bayer. Bayer, de aspirinegigant die deel uitmaakte van het I.G. Farben-chemiekartel; Bayer, de chemiereus die in 2018 het omstreden duivelse gentechbedrijf Monsanto inlijfde, waarmee een vrijwel onaantastbaar conglomeraat van genetisch gemodificeerde zaden, giftige landbouwbestrijdingsmiddelen, chemicaliën en medicijnen ontstond. En niemand die zichzelf effe achter de oren krabt of dit allemaal wel pluis is? En wat dit met onze gezondheid doet?Kijk om te beginnen eens de volgende presentatie van de werkelijk fantastische Dr Mattias Rath (www.drrathresearch.org/dr-rath/speeches), een must watch:Corporate psychopaten hebben regeringen overgenomen in een nieuwe vorm van fascisme die geavanceerde technologie en kunstmatige intelligentie omvat. Veel mensen zitten echter zo diep in de hypnose en cognitieve dissonantie dat ze dit niet zien. Corrupte politici komen in hun ogen alleen voor in bananenrepublieken, niet in ons kleine kikkerlandje en farmaceuten zijn, als je het hen vraagt, weldoeners en redders van de mensheid. But if only people knew... Ons medische systeem dient niet de volksgezondheid, maar de belangen van de farmaceutische industrie - of beter gezegd van het farmaceutische kartel - en van de agenda van de machten daarboven (zie/big-pharma/big-pharma). Vrijwel alle grote farmaceuten zijn criminelen van de allerergste soort en zetten bewúst het leven van miljoenen mensen op het spel. Psychopaten als Lenin, Stalin en Hitler behoren in de beleving van de meeste mensen tot het verleden. Hierdoor zien ze niet dat de grootste psychopaten momenteel de wereld regeren via het bedrijfsleven, de banken, de gezondheidszorg en politiek, middels Big Banking, Big Tech, Big Pharma, Big Oil, Big Agro etc en het (niet democratisch gekozen) World Economic Forum, de WereldGezondheidsOrganisatie (WHO), de Bill & Melinda Gates Foundation, de United Nations, de Europese Commissie, de Bilderberggroep, de FDA, de Club van Rome (sowieso leiden alle wegen naar Rome, namelijk naar het Vaticaan) and everything in between.

Methodisch monopoliseren ze zo álle aspecten van het leven, om een wereldwijd controlesysteem op te zetten en de bevolking te controleren en te verzwakken middels wat we eten, drinken, kijken, luisteren, leren, smeren, slikken, inademen, inspuiten et cetera. Zo voeren ze een vergiftigingsaanval uit op ons systeem en psychologische en spirituele oorlogsvoering op ons bewustzijn om ons te onderwerpen en te verhinderen dat we hogere staten van bewustzijn bereiken en ons onze Goddelijke oorsprong herinneren. Make no mistake, this is a battle for our mind, body and soul. Er valt niets anders te begrijpen. En als je het eenmaal ziet, dan valt alle waanzin in de wereld in één klap op z'n plaats.


Bezeten door duisternis is de machtselite bezig met een uitgekiende aanval op de mensheid, met als doel de wereldbevolking uit te dunnen en tot slaaf te maken. Achter een façade van politiek, bedrijfsleven, gezondheidszorg, onderwijs en filantropie – de toverformule met mooie pr-glans van de rijken der aarde om hun macht uit te breiden middels uitgekookte social engineering strategieën – wordt toegewerkt naar totale heerschappij over de planeet.

Middels een zogenaamde "Great Reset" - een bedriegelijk eufemisme van Klaus Schwab en zijn stinkendrijke WEF vriendjes voor het uitrollen van een wereldwijde technocratische communistische dictatuur, een zogenoemde New World Order - wordt hierna ingezet op de cashloze samenleving en een universeel basisinkomen, om het volk nog verder te kunnen controleren middels digital currency en afhankelijkheid van de staat. Met de invoering van CBDC's (Central Bank Digital Currencies), wat geen 'gewone' digitale munt op je bankrekening is maar een volledig programmeerbare munt gekoppeld aan een Social Credit System zoals we dat kennen in China, gaan we richting Total Government Controle and Surveillance: elke stap die we zetten en elke uitgave die we doen zal getracked en getraced worden. Hou je je niet aan de regels van de overheid, dan kun je niet bij je geld en niet deelnemen aan de samenleving. Those who control your bank account will control your behavior.

Kijk naar de ontwikkelingen in Canada, waar über narcist Trudeau, het hypocriete en schijnheilige loopjongetje van Schwab, reeds een dictatuur heeft geïnstalleerd waar de honden geen brood van lusten, als testing ground voor de wereldwijde plannen van het WEF. Of naar Israël, waar het reeds een misdrijf is als je met meer dan 1600 euro cash betaalt aan een winkel of bedrijf.

Het cirkeltje wordt rond gemaakt met CO2-leugens om het mogelijk te maken de bevolking middels zogenaamde klimaatmaatregelen nog verder aan banden te leggen en de boeren middels stikstofleugens te onteigenen van hun land, om zo de landbouwgrond in handen van de staat te brengen met onder andere als doel de voedselketen ook te kunnen controleren. Hou je je niet aan de wensen van de overheid, dan ook geen eten voor jou noch voor je kinderen. Control the food, control the people.


Hoe je het ook wendt of keert en of je nu wel of niet gelooft in de mogelijkheid dat er zich een agenda ontvouwt waarbij eerst het probleem gecreëerd wordt, vervolgens de gevolgen tot een paniekreactie onder de bevolking moeten leiden, om daarna de helpende hand te bieden en het volk staatssteun afhankelijk te maken; die “staatssteun” gaat er komen. En die steun zal gekoppeld worden aan voorwaarden. Dan krijg je bijvoorbeeld een subsidie voor het inruilen van je benzineauto voor een elektrische of je krijgt wat extra voor je elektriciteitsrekening. Of je mag maar zoveel liter water per huishouden gebruiken, zoiets. Alles zal via de smartmeters in je huis gemeten worden en gekoppeld aan je CO2 foodprint budget. Per definitie zal alles duurder en vrijwel onbetaalbaar worden en je zult je aan de opgelegde voorwaarden moeten houden om te voorkomen dat je geen geld meer overhoudt om boodschappen, huur of hypotheek te betalen. De eersten die klem komen te zitten zijn de AOW’ers, de ouderen met een basispensioen. Ook de andere lagere inkomens zullen klem komen te zitten. Maar geen paniek: de helpende hand komt van dezelfde club die de problemen bewust veroorzaakt heeft en velen zullen deze helpende hand stevig vastgrijpen, ze hebben weinig keuze.

Dit is in het heel kort (want my oh my, de rabbithole gaat nog veel en véél dieper) het scenario waar the powers that shouldn't be en de machten en krachten die hen aansturen op uit zijn en dat in sneltreinvaart wordt uitgerold. En waarvan ze ons doen willen geloven dat het ze gaat lukken. En wat we absoluut niet moeten onderschatten.

Echter, het is niet meer dan dat! Een scenario. En wel eentje waar ik - samen met miljoenen anderen - niet mee akkoord ga en dan ook niet aan mee werk. Wij zijn namelijk hier op aarde om een heel ander scenario te manifesteren, en wel de geboorte van een Nieuwe Aarde.


The Great Reset vs The Great Awakening.

Ook wel The New World Order vs The New World Consciousness, oftewel de Nieuwe Aarde

Beide werkelijkheden ontvouwen zich momenteel op aarde: we hebben aan de ene kant te maken met het van buiten- en bovenaf installeren door de machtselite van een New World Order middels een Great Reset, waarbij angst, controle en duisternis de boventoon voeren en we losgekoppeld worden van onze Goddelijke kern; en aan de andere kant met het van binnenuit en van onderop ontwaken van een New World Consciousness, gebaseerd op Liefde, Licht en Eenheid, bij miljoenen mensen wereldwijd in alle lagen van de samenleving, middels een Great Awakening. Het is angst vs liefde, onderdrukking vs vrijheid en de belangrijke vraag die iedereen zich momenteel moet stellen is in welke realiteit wil jij leven? Waar ga jij voor staan? Ga jij voor de New World Consciousness, of voor de New World Order?


Een metamorfose die zijn weerga niet kent

We leven in een tijd van radicale verandering. Een tijd van transformatie en groei. De mensheid staat aan de vooravond van een metamorfose van de planeet die zijn weerga niet kent. We zijn aan het verschuiven naar een geheel nieuw tijdperk met een geheel nieuw wereldbewustzijn: het Watermantijdperk ofwel the Age of Aquarius, ook wel het Gouden Tijdperk genoemd. Deze transitie, ook bekend als Ascensie, the Great Awakening/het Grote Ontwaken en van 3D naar 5D, staat al duizenden jaren in talloze profetieën geschreven en wordt beschouwd als de grootste evolutionaire gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid. De Maya kondigden deze transitie aan middels hun kalender die eindigde in 2012, door velen opgevat als het eindigen van de wereld. Het was echter het einde van de oude wereld en het begin van het nieuwe tijdperk. De Hopi spraken over de Purification Times. De Cherokee noemden het de Rainbow Prophecy. En de Veda’s, de heilige teksten van de Hindoe, noemden het the Great Year en de Cycle of Ascension. Je kunt echter ook gerust over Yuga, Armageddon, Apocalyps of de Eindtijd spreken, afhankelijk van je eigen achtergrond of religie. Maar waar je ook staat: fasten your seatbelts, because we are in for a ride.

Buckle up, everyone!


Hallo Nieuw Wereldbewustzijn, welkom :-)

Het nieuwe wereldbewustzijn draait om Liefde & Eenheid en bij miljoenen mensen wereldwijd is dit bewustzijn aan het ontwaken. Daarom spreken we van het Grote Ontwaken. Door de komst van het Watermantijdperk wordt de planeet overspoeld met nieuwe levensenergieën waardoor onze trilling verhoogt. Dit geeft onrust omdat waarheden boven tafel komen. De schellen beginnen ons van de ogen te vallen en alles wat verborgen is komt naar de oppervlakte, zowel op persoonlijk vlak (waarheden in onszelf) als wat betreft de situatie in de wereld (waarheden buiten onszelf). Schandalen komen aan het licht en leugens houden geen stand meer. Zo worden we er ons steeds bewuster van hoe de wereld daadwerkelijk in elkaar zit. We zijn op weg om de illusie van Goed & Kwaad verlaten en in te wisselen voor onvoorwaardelijke liefde. Alles wat dualiteit bevat wil terug naar Eenheid. Afgescheidenheid blijkt de grootste illusie ooit gecreëerd: we leren dat alles verbonden is! Door dit nieuwe bewustzijn ontstaat een diep verlangen naar een andere manier van leven en een andere manier van zijn.

De pandemie (ofwel 'plandemie') heeft dit ontwakingsproces versneld en blijkt een katalysator van jewelste voor deze grootse collectieve bewustzijnsevolutie. In een rap tempo krijgen elke dag meer en meer mensen door hoe we aan alle kanten gemanipuleerd en voorgelogen worden. Steeds meer mensen prikken door alle leugens heen door alle leugens heen. Één voor één beginnen miljoenen mensen te doorzien hoe met opzet gecreëerde angst voor een virus wordt gebruikt om de bevolking zo gek te krijgen fundamentele rechten en vrijheden in te leveren en hoe onder het mom van virusbestrijding verregaande wetten en buitenproportionele maatregelen erdoorheen worden geduwd. Wetten en maatregelen die burgers in normale omstandigheden nóóit zouden accepteren en die niet over gezondheid maar om gehoorzaamheid gaan, niet om corona maar om controle. Massaal begint langzaam maar zeer zeker het kwartje te vallen hoe het virus is ingezet als camouflage en zondebok voor een georganiseerde wereldwijde machtsgreep, met als doel totale controle over de mensheid te krijgen middels het invoeren van vaccins met daaraan gekoppeld vaccinatiepaspoort en QR-samenleving.

Massaal beginnen we de toxic systemen waarbinnen we functioneren te doorzien - systemen opgebouwd uit angst, verdeling, macht en controle. Tot diep in de samenleving dringt door hoe donkere machten de wereld controleren en beheersen. Eindelijk, na duizenden jaren van kaping van de mensheid, staan we aan het begin van het onthullen van al deze duisternis. Een pijnlijk en vaak loodzwaar proces, maar noodzakelijk om te kunnen helen en transformeren. We hebben te maken met een grote collectieve, onderbewuste schoonmaak van en voor de mensheid richting een nieuwe toekomst. Wanneer deze ontwaakte groep de kritische massa bereikt is het Game Over. We zitten middenin de eindstrijd. Het proces waarbij de duistere krachten uit hun machtspositie worden verwijderd is gaande. Daarna zal de wereld zoals we die kenden nooit meer hetzelfde zijn.


De "Great ME-set": innerlijke autoreit; en de “Great WE-set”: een collectieve shift naar het Nieuwe Wereldbewustzijn

Alles wat er momenteel gebeurt dient als een uitnodiging de autoriteit in onszelf te ontwikkelen en zelf aan het roer van ons leven te gaan staan. Dit is de tijd om voor de volle 100% en in volle overgave voor jouw eigen waarheid, zelfbeschikking en morele waarden te gaan staan. Te lang hebben we de macht uit handen gegeven en de powers that be blindelings over onze levens laten beslissen, naïef ervan uitgaande dat ze het goed met ons voor hebben. Die tijden zijn nu echter voorbij. We prikken massaal door de leugens heen en nemen de verantwoordelijkheid over onszelf en onze toekomst terug in eigen hand.

Het is dan ook zowel een enorm exciting als gigantisch enge en benauwende tijd. Exciting want we zijn op weg naar een prachtige Nieuwe Aarde, een aarde gebaseerd op Liefde & Eenheid, eng en benauwend omdat we met z'n allen daarvoor door het geboortekanaal moeten - en dat gaat bepaald niet zonder slag of stoot. Eng en benauwend omdat de duistere krachten op onze planeet geen Nieuwe Aarde willen, maar een Nieuwe Wereld Orde. En ze rollen hun NWO agenda in sneltreinvaart uit... Middels een in 'n nobel jasje gepresenteerde maar zeer kwaadaardige “Great Reset”, ontworpen aan de tekentafel van Klaus Schwab en z'n kliek globalistenvriendjes van het World Economic Forum, is het hun plan de Nieuwe Wereld Orde te installeren en de mensheid volledig te onderwerpen en transformeren in "cyborgs", gecontroleerd door kunstmatige intelligentie.

Onze toekomst gaat echter niet over onderdrukking en een "Great Reset", onze toekomst gaat over bevrijding en een “Great ME-set” - it’s an inner revolution (!!!) - en een “Great WE-set”: een collectieve shift naar het Nieuwe Wereldbewustzijn. We kunnen bang en apathisch elke mensonterende maatregel volgzaam blijven opvolgen en daarmee langzaam maar zeker al onze rechten, vrijheden, zelfbeschikking en welvaart verliezen, óf we zien deze tijd als een unieke kans om uit alle machtsstructuren, systemen, dogma's en oude patronen te stappen, zowel binnen als buiten onszelf, om onszelf te bevrijden en volledig in onze kracht te gaan staan - en zo de weg terug te vinden naar onze Goddelijke oorsprong: onvoorwaardelijke liefde.

Dat laatste is natuurlijk is wat ons te doen staat.

Ieder mens dient binnen deze Eindtijd zijn/haar eigen geestelijke arbeid te verrichten. Dat is de belangrijkste boodschap op heel deze website! Innerlijk werk doen is momenteel het állerbelangrijkste wat ons te doen staat. Healing en cleansing van het fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam; het openen van ons hart; het verruimen van ons bewustzijn; en bovenal onze volledige binnenwereld leren kennen en al onze schaduwkanten, ego-stukken en angsten in de ogen kijken - om deze te transformeren naar LIEFDE. Alleen dan zullen we niet manipuleerbaar zijn. Alleen dan zullen we in staat zijn de duistere spelletjes op het wereldtoneel te overzien en alle valstrikken van de duistere kant voor te zijn. En alleen dan zullen we het ware van het onechte kunnen onderscheiden. Met vallen en met opstaan zullen we ons door de komende jaren moeten zien heen te ploeteren, waarbij de oorlog IN ons de grootste uitdaging is. Kiezen we voor liefde en vertrouwen, of krijgen wanhoop en angst de overhand? Blijven we onszelf in verbinding met het LICHT voelen, of leggen we onze zekerheid in handen van het oude of juist nieuw op te zetten systeem? Want ook een systeem buiten de huidige overheidsregels om, een parallelle samenleving, is en blijft een systeem waarbinnen dezelfde menselijke regels vroeg of laat gaan gelden en een ieder opnieuw gevangen zet.

LIEFDE is het antwoord, het dagelijkse aardse LEVEN zelf de doorgang. Door het doorspekt met liefde te leven. Met zuivere gedachten, liefdevolle gevoelens en een scherpe, moedige geest. Deze Eindtijd is bij uitstek bedoeld om te komen tot een Innerlijk Volgroeid Bewustzijn. Zodat het menselijke DNA zich kan ontvouwen tot de extra streng.


The New World Consciousness vs the New World Order: love vs fear. Guess who's gonna win?!

De globalisten en hun puppets (de politici, bestuurders, wetenschappers, journalisten etc die zich hebben laten omkopen of gechanteerd of gemindcontrolled worden om de vuile klusjes op te knappen) zijn niets meer dan een noodzakelijk ‘kwaad’ voor onze spirituele ontwikkeling. Zo krijgen we de kans te leren en te groeien in de dualiteit, om deze uiteindelijk te ontstijgen en terug te keren naar eenheid. Maak hun macht dan ook alsjeblieft niet groter dan wat het is: ze hebben alleen macht zolang wij gehoorzamen, doen we dat niet dan zijn ze heel snel uitgespeeld. The power is with the people! We are powerful beyond believe. We have the power, we have always had the power. And they're greatest fear is that we wake up to our true power. Dus... is dat natuurlijk lekker wat we gaan doen. Velen van ons beginnen een hoger bewustzijn aan te boren, een hoger intelligentieveld, dat ons ongelooflijk krachtig en niet te stoppen maakt. Miljoenen mensen all over the world zijn aan het ontwaken. En samen staan we sterk. Héél sterk. Individually we are strong, together we will be invincible!


De Nieuwe Dageraad

Het is het meest donker en het meest koud vlák voor de nieuwe dageraad, vlak voordat de zon op komt. Op een twisted manier is het dus positief dat we in deze absurd donkere en kille tijd zitten: het betekent dat de nieuwe dageraad vlakbij is! It's the dawning of the new age. De vele profetieën voorspellen dat voordat het beter wordt, het eerst nog erger wordt, wat aannemelijk is, kijken we nuchter en met gezond verstand naar de huidige situatie in de wereld. So buckle up, hou je stevig vast en zorg goed voor jezelf wat betreft onderdak, eten, water en geestelijke en lichamelijke gezondheid. En onthoud dat, no matter what er staat te gebeuren: de zon zál opkomen! De nieuwe dag, de Nieuwe Aarde, is nabij. Dus heb vertrouwen. Houd je rug recht, houd moed en houd vol. En weet je dat er niet alleen voor staat, we are many. MANY!


Vrijheidskrijgers van de Bovengrondse overgave

Keep doing your inner work, because it's by healing ourselves that we heal the world: we heal the world by first taking radical responsibility for ourselves. Laat je energie niet weglekken door teveel te focussen op doomscenario's, steek je energie in plaats daarvan in wat jij in de wereld wilt neerzetten. Remember: we came here to manifest a New Earth! Gras groeit waar je het water geeft, ja energy flows where attention goes dus zorg ervoor dat je je aandacht zoveel mogelijk richt op wat jíj wilt manifesteren.

Het belangrijkste wat ons in deze tijd te doen staat, is onze eigen trilling hoog houden en ons Licht te laten schijnen. Dus doe wat je kunt om hoog in vibratie te blijven. Zing, dans, maak muziek, maak kunst, mediteer, ga de natuur in, lach, bid, maak plezier, do whatever works for you to stay in the higher vibrational grid of love and joy. Joy maakt weerbaar. Joy is the best strategy of resistance. Resistance aan de ene kant als in weerstand: het vermogen van het menselijk lichaam om negatieve invloeden van buitenaf te weren en er voor te zorgen dat deze invloeden het lichaam niet ziek kunnen maken; en resistance daarnaast ook als in verzet: opstaan tegen de vijand. Als wij joyful zijn, dan zijn we niet vatbaar voor angst en langs die weg dus niet manipuleerbaar.

Dat gezegd hebbende, ik zou willen voorstellen het woord verzet hier verder bij te laten. Een term die vaak wordt gebruikt om waarheidszoekers en vrijheidstrijders aan te duiden is "het ondergronds verzet", in mijn ogen draait het echter precies om het tegenovergestelde: om bovengrondse overgave. Not the underground resistance, but upperground surrender :-) Niks geen verzet angstig en verstopt onder de grond, laten we juist vanuit vertrouwen en volledige overgave voor iedereen zichtbaar in ons Licht gaan staan. Remember: we came here to lead by example. If everything starts to crumble down, we will stand up. Dus laat maar vooral gebeuren, verzet je nergens tegen. Hoe meer we in overgave komen, hoe ontvankelijker we zijn voor dat wat ons de komende tijd gegeven wil worden. Wat zich nu in ons leven voordoet staat onder hogere leiding.

Het woord vrijheidsstrijders is overigens eigenlijk ook niet goed gekozen, want dragers van Licht zijn nergens meer mee in strijd. Ik hoorde een keer iemand op een manifestatie zeggen (ik weet niet wie, but credits where credits due) dat we geen strijders zijn, maar krijgers! Want krijgers krijgen wat ze willen. Mooi verwoord, en zo is het. We zijn de Vrijheidskrijgers van de Bovengrondse Overgave :-)

De strijd tussen Licht en Donker is wel degelijk een zeer wezenlijke, alles bepalende strijd. En regelmatig hoor je mensen zegen dat het Licht aan de winnende hand is. Het Licht strijdt echter niet. Het Licht wacht diep van binnen in ieders ziel, vol vertrouwen omdat het weet dat er geen daadwerkelijke strijd in de Oorspronkelijke Schepping is. De werkelijke strijd waar de machtselite gebruik van maakt, en van zal blijven maken, is de innerlijke strijd binnen ieder mens zelf. Diep weg gestopt in ieder mens bevinden zich opeengehoopte onuitgewerkte energieën, deze functioneren als een motor voor de aansturing van elk mens zelf.

Een emotionele reiniging is dan ook wat de mensheid nodig heeft. Zodat de elite niet langer gebruik kan maken van onze schaduw(en). Zelfreflectie is hiervan een wezenlijk onderdeel. Ga daarom de confrontatie met jezelf aan en wees volledig open en eerlijk over je onzekerheden, ego driften en diepste verlangens. Kijk ze aan, doorleef alles en transformeer dat wat nodig is. Een schone ziel en een zuiver geweten heeft niets te maken met de mate van 'wakker zijn' wat betreft de agenda die wordt uitgerold, maar alles met de verlichting in ieder mens zelf. Het draait nu meer dan ooit om de weg naar binnen. Je diepste zielsbodem bepaalt de werkelijkheid die je dagelijks leeft. Zelfkennis is dan ook de weg naar vrijheid.


Dit is de belangrijke keuze die wij momenteel allemaal te maken hebben. En deze keuze is gróóts. Onderschat niet wat er op het spel staat!

Bezeten door duisternis is de machtselite bezig met een uitgekiende aanval op de mensheid, met als doel de wereldbevolking uit te dunnen en tot slaaf te maken. Achter een façade van politiek, bedrijfsleven, gezondheidszorg, onderwijs en filantropie – de toverformule met mooie pr-glans van de rijken der aarde om hun macht uit te breiden middels uitgekookte social engineering strategieën – wordt toegewerkt naar totale heerschappij over de planeet. De machtselite beheerst naast de banken alle grote industrieën (Big Tech, Big Pharma, Big Agro, Big Business etc) en controleert alle grote organisaties van de United Nations, het World Economic Forum en de Europese Commissie tot aan de WereldGezondheidsOrganisatie, de Bilderberggroep, de FDA, de Club van Rome (sowieso leiden alle wegen naar Rome, namelijk naar het Vaticaan) and everything in between.

Methodisch monopoliseren ze zo álle aspecten van het leven, om een wereldwijd controlesysteem op te zetten en de bevolking te controleren en te verzwakken middels wat we eten, drinken, kijken, luisteren, leren, smeren, slikken, inademen, inspuiten et cetera. Zo voeren ze een vergiftigingsaanval uit op ons systeem en psychologische en spirituele oorlogsvoering op ons bewustzijn om ons te onderwerpen en te verhinderen dat we hogere staten van bewustzijn bereiken en ons onze goddelijke oorsprong/essentie herinneren. Make no mistake, this is a battle for our mind, body and soul. Er valt niets anders te begrijpen. En als je het eenmaal ziet, dan valt alle waanzin in de wereld in één klap op z'n plaats.


Samen staan we sterk. We got this!

Samen hebben we de kracht en de mogelijkheden om een andere weg in te slaan en om een betere wereld te bouwen: een Nieuwe Aarde voor onze toekomstige generaties. 'Energy goes where attention flows' en 'gras groeit waar je het water geeft', laten we er dus gezamenlijk voor zorgen dat we met onze aandacht en energie het scenario voeden waarvan wíj willen dat het wordt uitgerold.

Toebewegen naar hetgeen je wilt (de Nieuwe Aarde) is iets heel anders dan afbewegen van wat je niet wilt (de New World Order). Want wanneer je toebeweegt naar dat wat je wilt is de reis die je aflegt sowieso de moeite waard. Het is een reis van inspiratie, creatie, innerlijke kracht, groei et cetera. Terwijl afbewegen van dat wat je niet wilt daarentegen vooral frustratie, boosheid, angst en verdriet met zich meebrengt. Hoe we naar de toekomst toebewegen heeft dus heel veel invloed op de kwaliteit van ons leven in dit moment. En zo vallen toekomst en heden samen - en kun je ondanks alle duisternis momenteel in de wereld in het hier en nu een gelukkig en rijk leven leiden.

Lieve vrienden, de tijd is gekomen dat we gezamenlijk de Nieuwe Aarde gaan manifesteren. Ga staan voor je waarheid en laat je innerlijke vuur branden, dan zal het pad zich als vanzelf ontvouwen. Hou daarbij respect voor andere waarheden en kies voor het gesprek, niet voor de discussie. Blijf zoeken naar verbinding, in plaats van bijdragen aan de polarisatie. Stap uit de vechtmodus en het opwinden over of strijden tégen, ga erboven staan, hold the line, hold the Light en ga iets geheel nieuws bouwen, gebaseerd op Liefde & Eenheid. Dat is gewoon ècht wat ons te doen staat. Wat er komende tijd ook allemaal gaat gebeuren, geef never EVER je authenticiteit op! Want deze oorlog is een oorlog tegen het authentieke zuivere Menselijke DNA. De oorlog in de energie is de strijd om het levenselixer van de mensheid, als voeding voor de duistere machten op deze aarde. Krachten welke zich voeden met het massa gedrag en het massa denken van de mensheid zelf. Hoe meer authentieke mensen, hoe krachtiger het menselijke DNA kan worden veilig gesteld. Komende tijd vraagt meer dan ooit van ieder mens om volledig authentiek te zijn. Heb compassie, beoefen dankbaarheid, hou de humor erin en enjoy the ride. Laten we niet langer deel van het probleem zijn, maar deel van de oplossing. Let us be the change, lead by example, speak our truth and walk the talk. Yes let's practice what we preach, shine our Light and spread the Love. We got this!


Love is the answer and the truth shall set us free,

Gitta

Driven by integrity & powered by love

Richie Havens stond eigenlijk pas als 5e op de line up van Woodstock, maar omdat veel artiesten vast zaten in de file op weg naar het festivalterrein en zodoende te laat waren, was aan Richie gevraagd om te openen. Op een gegeven moment was hij door al z'n materiaal heen, maar de artiest die na hem op moest was nog steeds niet gearriveerd en dus begon Richie wat te jammen. Hij keek het publiek in, zag het woord FREEDOM en verzon ter plekke dit nummer. What a guy, this is the level that we need in this world. Hij stierf in 2013. Zijn as is uit een vliegtuig over het Woodstock terrein uitgestrooid. Rest In Peace, my friend. May you rock on in eternal freedom.


Ik draag deze website op aan alle zogenaamde "wappies" die zich op welke manier dan ook inzetten voor een vrije, veilige, eerlijke, liefdevolle en gezonde wereld.

I salute all of you!


Ik kom er steeds meer achter dat wij, mensen, niet zozeer op zoek zijn naar de betekenis van het leven, maar naar de ervaring van IN LEVEN te zijn. Oftewel: samenvallen met het leven zelf. AAN te staan, te sprankelen en te stralen, bezieling te brengen in alles wat je doet. Het gaat erom jezelf onder alle omstandigheden in een staat van FLOW en afstemming te brengen.

Ik heb ‘wonderbereidheid’: ik kies in de dagelijkse praktijk voor een wonder en heb de openheid om liefde toe te laten in alles wat ik mee maak. Zo kunnen wonderen ontstaan. Een wonder is een omslag in onze waarneming: van angst naar liefde. Bij alles wat ik doe luister ik naar mijn hart en ik stel mezelf de vraag “Wat zou liefde doen?”. Daar handel ik vervolgens naar.

  • Gitta Sluijters
    The New World Consciousness
    Amsterdam