LOVE

THE ANSWER TO EVERY PROBLEMLOVE MATTERS ♥ HET VERHAAL VAN ZWARTE PIET, EEN ODE AAN DE LIEFDE

HOE HET SINTERKLAASFEEST HERBOREN WERD TOT HET FEEST VAN LIEFDE, BEVRIJDING & VERBINDING


Lieve inwoners van Nederland,

Verlanglijstje Sint

Daar ben ik weer, met de stoomboot uit Spanje gekomen, de enige echte Sinterklaas

En ik heb héél veel te zeggen dit jaar, dus ga er even goed voor zitten, pak er 'n kopje thee bij, wat pepernoten, amandelstaaf of speculaas

En luister alsjeblieft goed, want er is veel aan de hand

Sint is zich kapot geschrokken van de sfeer in jullie kikkerland

De samenleving is verhard en het volk gepolariseerd

Jullie zijn het oneens over zo ongeveer alles, nog even en het gaat ècht verkeerd

Al die verdeeldheid baart Sint zorgen en ik heb dan ook zitten denken

Om dit jaar heel Nederland mediation te schenken

Groepstherapie voor 17 miljoen mensen en in elke schoen ‘n praatstok en conflictbemiddelaar

Een top plan al zeg ik het zelf, helaas onhaalbaar want logistiek niet uitvoerbaar

Daarom in plaats daarvan hierbij belangrijke wijze raad van deze oude man, goed in jullie oren knopen:

Los de polarisatie samen zo snel mogelijk op en laat de situatie niet nog verder uit de hand lopen!

Want verdeeldheid is gevaarlijk, lieve vrienden, het is ‘t begin van het einde en eist geheid z’n tol

Because united you stand, but divided you fall

Pak jullie conflicten en meningsverschillen daarom rap één voor één aan

En breng eendracht en verbroedering terug in het land en het samen sterk staan

Laten we beginnen met de burgeroorlog om Zwarte Piet, een kwestie waar Sint zich natuurlijk zelf verantwoordelijk voor voelt

Dat Nederland verscheurd is door de kleur van mijn helpers is iets wat ik nooit zo heb bedoeld

Ik had er niet bij stil gestaan dat mijn feest racistisch over kan komen en mensen aan het slavernijverleden doet denken

Want het is juist met de allerbeste intenties dat ik elk jaar kom om pakjes te schenken

Het doet mij dan ook heel veel verdriet

Dat er kindjes en ouders zijn die gepest worden en pijn hebben door het zwarte gelaat van Piet

Het staat met mijn goede bedoelingen in schril contrast

En Sint begrijpt de beweegredenen van de mensen die willen dat Zwarte Piet wordt aangepast

Want ook al is Zwarte Piet niet racistisch bedoeld

Hij wordt door verschillende groepen wel als racistisch gevóeld

En hoewel de meningen verschillen of Zwarte Piet wel of geen oorsprong heeft in de slavernij

Roept hij wel die associatie op en Sint snapt de pijn daarbij


Als een traditie kwetsend blijkt en niet meer past in de huidige tijdgeest

Doen we er wat mij betreft goed aan met elkaar te zoeken naar een passende update en dus geven we een nieuw tintje aan ‘t Sinterklaasfeest

als we allemaal terug naar ons hart en echt gaan doen waar we van houden en gaan zijn wie we werkelijk zijn dan is er geen draagvlak meer voor het negatieve

waar verbind jij je mee, wat trek jij je leven binnen?

chocolade letter: geld is energie

waar we ons geld aan uitgeven bepaalt hoe de wereld eruit ziet

we hebben macht als consument

gras groeit waar je het water geeft, energy flows where attention goes

vechten tegen = energie geven aan wat je er tegen bent en maak je het dus juits groter en sterker

niet vechten tegen, maar werke voor

van slachtofferrol naar verantwoordelijkheid nemen

vingertje blijven wijzen naar anderemnm het verleden, schuld leggen bij anderen - of je shit van binnen aangaan zodat je empowered wordt en dan zèlf de verandering worden en voor verandering zorgen

begin met verantwoordelijkheid nemen voor wat je denkt en voelt en hoe je mensen behandelt

hoe meer mensen bij hun eigen hart en eigen verantwoordelijkheid komen gaat de wereld veranderen

zolang je daders aanwijst maakt jou per definitie slcahtoffer en verlaag je je frequentie en je denkt dat je moet vechten tégen

ga naar zelfliefde en neem verantwoordelijkheid, dan is alles wat we ook denken dat ons wordt aangedaan daar is dan geen draagvlak meer voor

oordeel projectie van wat je in jezelf niet durft aan te kijken, je eigen pijn en onzekerheid, ander veroordelen zodat je bij jezelf het niet aan hoeft te kijken

ga naar binnen, kijk bij jezelf waarom reageer ik hier zo fel op, waarom triggert dit mij, waarom wordt ik hier boos om, wat in mij heeft er nog genezing nodig

onbewust, blinde vlek

let's agree to disagree, respectfully

wil je gelijk hebben of wil je gelukkig zijn?

Vreschillende kijk hebben op dingen (polarisatie) hoeft niet negatief te zijn, het houdt ons scherp

niet vechten, we mogen verschillende denken, heeft de betekenis elkaar scharp/wakker te houden

Verschillende achtergronden, verschillende overtuigingen/filters aangeleerd

we kunnen elkaar inspirereren, unity in diversity, zo niet ook goed, let's agree tp disagree


verbinding met de natuur

Soms is de boel wat vernieuwen nou eenmaal nodig, verandering hoort bij het leven

Geen enkele traditie is door de eeuwen heen altijd hetzelfde gebleven

Ik ben zelf ook niet altijd de Sint geweest zoals jullie mij nu kennen, ik ben flink getransformeerd in de loop der tijd

Ik ging van mythisch persoon, bisschop en vrome beschermheilige naar kwaaie boeman, strenge pedagoog en tegenwoordig ben ik een verstrooide folkloristische kindervriend die over de daken rijdt


Het argument "de traditie moet behouden worden" is in feite dan ook niet terecht

Want de gestage verandering van het Sinterklaasfeest is net zo traditioneel als de traditie zelf heel eerlijk gezegd

Sint gaat gewoon met z’n tijd mee en is persoonlijk dan ook voorstander van het updaten van Piet

Sint mag dan een oude man zijn, ouderwets en behoudend ben ik niet


En ook Pieterman/Pieterbaas

Hetzelfde geldt voor Piet

Andere bronnen laten zien dat zijn oorsprong xxxx

Het zwart staat

de geschiedenis kent vele nuances, iedereen interpreteert


onvoorwaardelijke liefde = respect en niet oordelen voordat je dingen hebt onderzocht

WETEN WIE JE ZELF BENT, ZONDER BLOKKADES, TRAUMA'S, FALSE BELIEFSYSTEMS ETC

jezelf ontdekken zodat je weer overzicht krijgt over wie je bent en welke trauma's je hebt

activeren zelfhelend vermogen

we lopen allemaal met een diepe wond

als je je niet bewust bent van de bescherm en patronen die je hebt opgebouwd om weg te vblijven van je kernverwonding

is de wond nog steeds actief of is je patroon nog steds actief

de wond is de voeding van je gedrag en overtuigingen

veel mensen zijn verslaafd aan drama geworden dus houden onbewust de wond open/in stand

als ik negatief ben of klaag dan krijg ik aandacht, bang geen aandacht meer te krijgen als de wond geneest

moederwond


je eigen meesterschap oppakken

is er iets belangrijkers dan medemenselijkheid, een traditie, een geloof

machtsrelatie

onderdanige helpers die lollig doen en die je niet al te serieus moet nemen

Een kinderfeest hoort een feest voor ieder kind zijn

schaduwkant van het feest

pedagogisch verantwoord

niet ten koste gaan van de waardigheid van mensen

zolang het niemand kwetst

pijnpunten van de figuur van Zwarte Piet

meer kennis over het koloniale en slavernijverleden is cruciaal dat boosheid omslaat in begrip en loyaliteit

woede en onbegrip

niet kunnen slapen van de spanning

zwarte piet is racisme, niet de mensen die het vieren

minderwaardig voelen

geen leuke tijd voor velen

jouw plezier mag niet meer waard zijn dan de pijn van een ander

donkere dagen

Sint beschuldigt overigens niemand van racisme

schuld schaamte boete

schaamte voor een geschiedenis die niet onderkent wordt

ontkenning van racisme

ontkenning leidt tot psychotisch


geheimzinnigheid herkenbaarheid sprookjesfiguur die wonderen brengt

ethnische kenmerken

fonkeling in de ogen van elk kind brengt

zielsverbinding zielsniveauSommige mensen zijn ontzettend kwaad vanwege het volksgebruik van Zwarte Piet

Terwijl er geen slechte bedoelingen achter zitten, opzettelijk krenken en discrimineren doet men zeg maar niet


De beschuldiging racisitisch te zijn valt bij velen dan ook niet lekker en

Kijk, als iemand jou bewúst wat aandoet, dan zijn boosheid en verontwaardiging op z’n plek

De kwetsende racistische elementen die Zwarte Piet in zich heeft zijn echter meer een gevalletje "collectieve blinde vlek"

Dat vraagt om bewustwording

Niet om kwaadheid en morele veroordeling

Het is daarom van belang te kijken naar de intentie achter een uiting of gedrag en deze correct te interpreteren

Zodat we zonder boosheid en ruzie samen het gesprek aan kunnen gaan en van elkaar kunnen leren


De wens om Zwarte Piet te veranderen berust niet op wel of geen schuld hebben aan racistische praktijken beseft Sint

Maar kun je zien als een oproep om kritisch na te denken over wat voor wereldbeeld je mee geeft aan je kind

Piets zwarte stereotyperende karikatuur / verschijning en z'n rang als knecht van een blanke man houden onbewust en onbedoeld een beeld van blanke superioriteit in stand

Karikatuur vam de zwarte man

Het probleem zit 'm dus niet in de intentie achter Zwarte Piet, maar in de negatieve uitwerking ervan op de samenleving, dat is er aan de handEr wordt een beroep gedaan op je


Het betekent dat u en ik een verantwoordelijkheid hebben. We zijn onderhand jaren verder en het fascisme groeit.


De wens om Zwarte Piet te veranderen berust dan ook niet op een morele veroordeling beseft Sint

Maar kun je zien als een oproep om kritisch na te denken over wat voor wereldbeeld je mee geeft aan je kind

Sint heeft zelf in ieder geval geen kwaad in de zin en denkt niet dat Zwarte Piet vandaag de dag racistisch wordt bedoeld

Het probleem zit 'm er echter in dat Zwarte Piet door verschillende groepen wel als racistisch wordt gevóeld
Sint heeft zelf in ieder geval geen kwaad in de zin en denkt niet dat Zwarte Piet vandaag de dag racistisch wordt bedoeld

Het probleem zit 'm er in dat Zwarte Piet door verschillende groepen wel als racistisch wordt gevóeld

De stereotype verschijning en rang van Zwarte Piet als knecht van een blanke man houden onbewust een beeld van blanke superioriteit in stand

De pijn zit 'm dus niet in de intentie achter Zwarte Piet, maar in de uitwerking ervan op de samenleving, dat is er aan de hand

De wens om Zwarte Piet te veranderen berust dan ook niet op een morele veroordeling beseft Sint

Maar kun je zien als een oproep om kritisch na te denken over wat voor wereldbeeld je mee geeft aan je kind

Er wordt een beroep gedaan op jeAls mensen worden gekwetst en de impact op de samenleving is negatief, willen we dan nog door gaan met een traditie

Ongeacht de oorsprong ervan of de intentie erachter, dat is de kwestie


Als je het Sint vraagt doen we er eenvoudigweg goed aan Zwarte Piet te veranderen, zodat hij niemand meer schopt tegen het zere been

En Sints verjaardag op 5 december een fantastisch inclusief feest wordt, vol vreugde en plezier voor iederéén

In de loop der jaren kwam meer en meer kritiek op de manier waarop Zwarte Piet wordt uitgebeeld. De rare capriolen van Zwarte Piet – in dienst van een witte man – werden gezien als stereotyperend en worden geassocieerd met de omstreden vroegere blackface-traditie in de Verenigde Staten: witte artiesten die met zwarte schmink optreden om de spot te drijven met Afro-Amerikanen. Het drong tot de mensen door dat Zwarte Piet bedoeld of onbedoeld leek op een raciale karikatuur en dat het stak dat een stereotype uit de tijd van de slavernij zo’n belangrijk onderdeel is van de Sinterklaastraditie. Daarom werd een landelijke zoektocht naar een nieuwe Piet werd gestart.

Als mensen worden gekwetst door een traditie, willen we er dan nog mee door gaan / is de vraag, ongeacht de oorsprong en intentie erachter

ongeacht de oorsprong en intentie erachter Als mensen worden gekwetst door een traditie, willen we er dan nog mee door gaan / is de vraag,

Ik denk dat we het erover eens kunnen worden dat geen enkele traditie ten koste mag gaan van een ander

mensen er heel heftig aanstoot aannemen, wil ik er dan toch mee doorgaan?

Wanneer ze die verborgen kern confronteren, moet de Nederlandse samenleving ook beseffen dat er geen traditie is die zo goud is dat de vreugde van het ene kind ten koste mag gaan van de schaamte van het andere.

Of Zwarte Piet wel of geen oorsprong in racisme of slavernij heeft


Sint realiseert zich echter goed dat er ook inwoners zijn die er moeite mee hebben als Zwarte Piet verdwijnt

Want dierbare jeugdherinneringen aan de Sinterklaastijd worden daarmee behoorlijk ondermijnt

In jullie ogen was Zwarte Piet lief en super grappig en hij regelde alles en strooide snoep en pepernoten

De cadeautjes kwamen van Sint èn Piet en wat heb je daarvan genoten

Zwarte Piet was tof en juist een positief voorbeeld, iemand om tegenop te kijken

Daarom deed je fanatiek mee met Pietengym en haalde vol trots je Pieten-diploma want jullie wilden allemaal op hem lijken

Dat de kleur van Piet wellicht racistisch was of een link naar zwarte mensen, daarvan hadden jullie helemaal geen hinder

Want het zwart was in jullie ogen geen huidskleur maar gewoon schmink, of roet, niets meer en niets minder

Jullie zien in Zwarte Piet dan ook helemaal geen discriminatie of uitbuiting van de negroïde man, integendeel

Volgens jullie werken Sint en Piet gelijkwaardig en vol plezier samen, welwillend en zeer professioneel

Als een geoliede machine overwinnen ze gladde daken, nauwe schoorstenen en andere lastige arbeidsomstandigheden

Waarbij geen sprake is van ongelijkheid, Sint en Zwarte Piet zijn even belangrijk met elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden

Jullie voelen je dan ook op jullie beurt gekwetst, door als racist te worden aangekeken

En vinden het afschaffen van Zwarte Piet ook voor het Nederlands erfgoed geen goed teken / cultuurverdedigen

Jullie hebben kortom jullie beweegredenen waarom je Zwarte Piet juist wil behouden

En Sint vindt het belangrijk om eveneens met jullie gevoelens rekening te houden

Want nogmaals: het Sinterklaasfeest is voor iedereen,

en respect gaat twee kanten op

dus er moet een oplossing komen waarbij de gevoelens van álle partijen worden gehoord en gerespecteerd

Een Piet die de ontwikkelingen in de samenleving weerspiegelt, wederzijds begrip laat zien en maar die óók de traditie eert


Zwarte Piet afschaffen komt niet neer op het onderspit delven in het Pietendebat of een schuldbekentenis voor het verkeerd behandelen van minderheden

in de samenleving/maatschappij

Zwarte Piet aanpassen getuigt van rekening houden met andermans gevoelens en oog hebben voor de pijn van je medemens

verleden

Kortom, de bereid tot het updaten van Zwarte Piet is oog hebben voor de pijn van je medemens


De vraag is of het er echt toe doet


make the tradition inclusive of all people

Zodat het weer een leuke viering wordt voor ons allemaal

kinderfeest

Kleine moeite om rekening met elkaar te houden en hierop aanpassingen te maken zodat iedereen kan genieten van het kinderfeest. Welkom roetveeg piet, vaarwel Zwarte Piet.

Veranderen van het zwarte pietenfeest kan gezien worden als een schuldbekentenis voor het verkeerd behandelen van minderheden in de samenleving,

Wij willen samen met jullie het Sinterklaasfeest leuk maken voor álle kinderen in Nederland

die vertrok met een luchtballon

Als we niet oppassen wordt de jaarlijkse Pietendiscussie de nieuwe traditie

pas op dat we niet het kind met het badwater weg gooien

De geschiedenis kent vele nuances en ieder heeft zijn/haar eigen kijk op en interpretatie van de zaken/situatie

Maar gaat het om per se je gelijk willen halen of

De vraag moet zijn: als andere mensen er heel heftig aanstoot aannemen, wil ik er dan toch mee doorgaan?

Wanneer ze die verborgen kern confronteren, moet de Nederlandse samenleving ook beseffen dat er geen traditie is die zo goud is dat de vreugde van het ene kind ten koste mag gaan van de schaamte van het andere.

Schoorsteenpiet ofwel Roetveegpiet of Roetpiet is daarom een stap in de goede richting, mijn complimenten

Piet blijft wel zwart maar zonder de racistische elementen

Toch is Sint niet echt tevreden over dit plan

Niet om roet in het eten te gooien, maar 'k weet zeker dat de oplossing nog veel beter kan


Pietluttig

Associatie Roetmop blijft


Ten eerste mag het wel een heel stuk spectaculairder dan roet

Dit is voor de kleintjes toch niet spetterend en spannend, van die vale vegen op Piet z'n toet?!

Daarbij is Piets kostuum vreemd genoeg nog brandschoon, dat klopt natuurlijk voor geen meter

En dat Roet Piet daarnaast ook nog eens super herkenbaar is maakt het al helemaal niet veel beter

Ome Kees en de luizenmoeder of je buurman, ze vallen allen als Roet Piet zo door de mand

Maar het grootste probleem is gebrek aan draagvlak: Roet Piet wordt nog steeds niet geaccepteerd door héél NederlandSint waardeert deze poging/ de achterliggende gedachte


Sint’s allergrootste bezwaar echter is dat Roet Piet over niets gaat

Niet om roet in het eten te gooien/Ik wil geen roet in het eten gooien, maar het is een Piet die nergens voor staat

Ja voor iemand die door schoorstenen klimt om pakjes te schenken

Maar is dat nou werkelijk het bèste wat we kunnen bedenken?

Èlk jaar weer rijdt Sint met zijn Pieten over de daken

Dus elk jaar opnieuw krijgt Piet de mogelijkheid de kleintjes in hun hartje aan te raken

Dat is een hele hoop impact die we generatie op generatie met Piet kunnen maken

We hebben nu de grote kans om een Piet herboren te laten worden die inspireert of iets representeert

Een Piet met een boodschap, een Piet die iets eert of de kindjes wat leert

We hebben nu de grote kans om een Piet herboren te laten worden die iets eert of ons wat leert/de kindjes/kleintjes wat leert

Een Piet met een boodschap, een Piet die inspireert of iets representeert


Sints grootste bezwaar echter is dat Roet Piet inhoudelijk nergens over gaat

Niet om roet in het eten te gooien / Niet om Roet Piet te willen dissen, maar het is een Piet die voor niks staat

Ja okay, voor iemand die door schoorstenen klimt om pakjes te schenken

Maar is dat werkelijk het beste wat we kunnen bedenken?!

Maar dat is toch niet serieus het beste wat we kunnen bedenken?!

Dit is een prachtige kans om de toekomstige generaties meer mee te geven

Het lijkt me dat we in staat zijn de toekomstige generaties meer mee te geven

Dan een Piet met wat roetvegen

Met een Piet die nergens voor staat wordt deze grote kans een gemiste kans

als we hier niet wat meer mee doen

daar geen gebruik van maken/niet meer werk van maken


We hebben nu de kans om een Piet te introduceren

Een Piet met een boodschap

herboren te laten worden in een Piet

die iets wezenlijks representeert

Het conflict biedt een opening, een uitnodiging, om een Piet te introduceren die iets eert en symboliseert, een Piet die inspireert en de kindjes dingen leert

Het conflict biedt een opening, een uitnodiging, voor de geboorte van een nieuwe Piet, die iets eert en symboliseert, de kindjes dingen leert en ons allemaal inspireert

Èlk jaar opnieuw rijdt Sint met zijn Pieten over de daken

Dat is een hele hoop impact die we generatie op generatie met onze nieuwe Piet kunnen maken


We krijgen dankzij het Pietendeabt/de ZwartePietenDiscussie de kans om een nieuwe Piet te introduceren

Een Piet die kan inspireren en de kindjes dingen kan leren

herboren te laten worden die iets wezenlijks representeert

Het conflict biedt een opening, een uitnodiging, om een Piet te introduceren die iets eert en symboliseert, een Piet die inspireert en de kindjes dingen leert

Het conflict biedt een opening, het is een uitnodiging, voor de geboorte van een Piet die echt iets wezenlijks representeert


nieuwe Piet, die iets eert en symboliseert, de kindjes dingen leert en ons allemaal inspireert

om een nieuwe Piet te introduceren


Èlk jaar opnieuw rijdt Sint met zijn Pieten over de daken

Dat is een hele hoop impact die we generatie op generatie met de nieuwe Piet kunnen maken


met een boodschap, een Piet die iets eert, inspireert en de kindjes wat leert

We krijgen nu dankzij de ZwartePietenDiscussie de kans om een Piet herboren te laten worden die iets wezenlijks representeert

Het is een opening, een uitnodiging, om een Piet te introduceren die iets wezenlijks representeert


het is een opening, een uitnodiging,

om het Sinterklaas een hergeboorte te geven en er een waar Liefdes- en Verbindingsfeest van te maken. Hoe mooi is dat!

Dit is echt een kans om in ons collectieve geheugen een prachtige imprint achter te laten voor de toekomstige generaties

En als de mensen zo snel wennen aan Roet Piet dan wennen ze net zo snel aan Harten Piet, dus dat is geen reden om niet over te stappen naar Harten Piet. En met Harten Piet gaan we echt ergens voor stáán.


Inclusief feest


Wat dat betreft was Regenboog Piet dan nog een beter idee, de regenboog staat immers toepasselijk voor gelijke rechten en inclusiviteit

Het is daarom alleen al jarenlang het symbool van de LGBTQIA+ acceptatiestrijd

En ondanks dat de regenboog ook gaat over hoop en de belofte van een nieuw begin

Was Regenboog Piet verder bij voorbaat al gedoemd om te mislukken, want slechts één partij krijgt met deze oplossing haar zin

Witte Piet, Stroopwafelpiet, Clownspiet, Kaaspiet,Ook dit jaar weer ongeregeldheden

Sinterklaasfeest verpesten voor de kleintjes


Geen enkel Piet-idee is tot nu toe het antwoord naar ieders tevredenheid, de strijd is dan ook nog in volle gang

En worden er over en weer niet wat meer concessies gedaan, dan komt er nooit een akkoord is Sint bang


Maar de zwarte pieten discussie is al 10 jaar traditie, en traditie mag je niet veranderen XD


Willen jullie tot een oplossing komen waar iedereen zich in kan vinden

Dan zullen zowel de voor- als tegenstanders van Zwarte Piet wat moeten gaan inbinden


Maar lieve mensen, dat kunnen jullie toch wel?

Want Nederland is het land van het Poldermodel!

Al sinds de middeleeuwen weten jullie compromissen te sluiten, anders zat je met een natte schoen

Onderhandelen, een beetje geven en nemen, polderen is wat jullie dóen!

Het zit diep verankert in jullie cultuur, dus waarom lukt het nu dan niet

Om consensus te bereiken over het uiterlijk van Piet?

Sint heeft wel een vermoeden waar dat aan ligt, want tot zijn grote spijt

Lijkt Nederland de liefde kwijt - en daarmee de solidariteit en verdraagzaamheid

Die zogenaamde tolerantie van jullie is tegenwoordig ver te zoeken, je naaste is van landgenoot veranderd in een tegenstander

Met verhitte koppen staan jullie tegenover elkaar, zonder nog iets van begrip voor de belevingswereld van de ander

Op zo’n beetje èlk vlak is de samenleving zorgwekkend gepolariseerd

Dus luister nu heel goed, voordat het ècht escaleert:

Om tot oplossingen te kunnen komen zijn bereidheid en inlevingsvermogen de eerste stap

Mededogen is daarbij de sleutel en liefde het gereedschap

Ja, beste mensen, dat hebben jullie goed gehoord

Empathie is de basis en liefde het antwoord!

Ga je daarmee aan de slag dan ligt de oplossing zo voor de hand

En is er binnen de kortste keren een nieuwe door iedereen geaccepteerde Piet in het land

Want als je de liefde laat spreken en je doet wat water bij de wijn

Dan verandert Zwarte Piet… in Harten Piet. Zo simpel kan het zijn!

Beide kampen worden gehoord, Piet ziet er mooi en onherkenbaar uit en alle liedjes kunnen vrijwel hetzelfde blijven

Als je vanuit liefde handelt komt vanzelf de perfècte oplossing boven drijven :-)Sta je voor een moeilijke kwestie, neem dan de proef maar eens op de som

Stel jezelf de vraag “wat zou liefde doen?” en het antwoord dient zich aan en brengt geheid blijdschap alom

Met liefde los je álle meningsverschillen op en met een beetje geven en nemen

Of het nu gaat om de kleur van Piet of over andere gevoelige onderwerpen, politiek hete hangijzers en maatschappelijke problemen

Liefde wijst ons de weg, lieve vrienden, altijd! Dat is waar dit verhaal over gaat

Love is the answer, dat is de mooie boodschap waar Harten Piet voor staat


Liefde is sowieso waar Piet voor staat


Nu hoor ik sommigen van jullie denken "Ja hallo, we zijn net een beetje aan Roet Piet gewend en dan moeten we nu weer veranderen, we laten het zo"

en dan moeten we nu weer gaan

Maar als men zo snel aan Roet Piet went, dan wen je ook net zo snel weer aan Harten Piet

Vasthouden aan Roet Piet is een gemiste kans


Ja, voor iemand die door schoorstenen klimt, maar qua boodschap en inhoud staat Roet Piet natuurlijk helemaal nergens voor. En dat is zonde, want we hebben èlk jaar met het Sinterklaasfeest de mogelijkheid om impact te maken, èlk jaar krijgen we in november/december de kans om iets over te dragen aan de kleine kindjes. Dat is véél impact.

We hebben nu de kans om het Zwarte Pieten conflict van de afgelopen jaren te benutten:

het is een opening, een uitnodiging,

om het Sinterklaas een hergeboorte te geven en er een waar Liefdes- en Verbindingsfeest van te maken. Hoe mooi is dat!

Dit is echt een kans om in ons collectieve geheugen een prachtige imprint achter te laten voor de toekomstige generaties

En als de mensen zo snel wennen aan Roet Piet dan wennen ze net zo snel aan Harten Piet, dus dat is geen reden om niet over te stappen naar Harten Piet. En met Harten Piet gaan we echt ergens voor stáán.Met liefde kunnen de diepste wonden helen, de grootste ruzies eindigen en het Sinterklaasfeest in ere worden hersteld

En dan kan het eindelijk weer gaan over waar het echt om draait: om samenzijn, in plaats van om racisme en al dat Pieten geweld

Pakjesavond is niet bedoeld als slagveld, of als commercieel festijn met zoveel mogelijk dure cadeau’s van Sint

Het Sinterklaasfeest gaat over samenkomen en over de warmte, humor, creatviteit en vrijgevigheid die je in je eigen en elkaars hartje vindt

Met de juiste insteek is het een heerlijk feest voor jong en oud vol gezelligheid en plezier

Waarbij de kindjes worden beloond voor hun goede gedrag en je familie en vrienden op een lollige manier

Een spiegel voor kunt houden middels geinige surprises en spitsvondige gedichten

Om elkaar een ludiek standje te geven en bepaalde zaken vermakelijk doch kritisch te belichten

En krijgt de één meerdere pakjes maar een ander helemaal niks, dan kunnen we leren om te delen

Zodat iedereen een cadeautje krijgt en álle kindjes met nieuw speelgoed kunnen spelen


Harten Piet geeft het goede voorbeeld, ook internationaal

Want de universele boodschap van liefde begrijpt men overal, ongeacht het land, de cultuur of de taal

De hele wereld struikelde over ‘Black Pete’, zelfs door de Verenigde Naties werd Nederland op de vingers getikt

Harten Piet herstelt dit slechte imago, door te laten dat er actief is gezocht naar een constructieve oplossing voor dit conflict

Zo claimt Nederland haar rol als voorbeeldland terug en kunnen jullie weer trots zijn op je traditie en culturele identiteit

En meteen een nieuwe vooruitstrevende vorm van samenwerken op de kaart zetten wereldwijd

Een manier van samenwerken die nog verder gaat dan jullie beroemde Poldermodel en meer is dan compromis

Samenwerking die gaat om co-creatie, gebaseerd op verbinding en synergie

Want wie goed oplet ziet dat Harten Piet veel meer is dan polderen en elkaars verschillen slechts tolereren

Harten Piet gaat over vóórtbouwen op elkaars verschillen en deze juist gebruiken en waarderen

Gaan we zo te werk dan krijg je een win/win situatie en wat er dan gebeurt is ware magie

Het resultaat wordt groter dan de som der delen, er ontstaat synthese, 1 + 1 wordt 3!

Met liefde, verbinding, synergie en co-creatie kunnen we het hoofd bieden aan de grote veranderingen van deze tijd

En zijn we in staat oplossingen te vinden voor de vele uitdagingen die zich voordoen in een versnipperde, multiculturele samenleving vol verdeeldheid en diversiteit

Liefde, verbinding, synergie en co-creatie brengt ons samen, het katalyseert en ontketent de grootste en mooiste krachten in mensen

Waardoor we met elkaar de harmonieuze wereld kunnen manifesteren die we in ons hartje allemaal wensen

Want we verschillen dan wellicht van huidskleur, religie, achtergrond, lifestyle, gender en/of cultuur, we bloeden allen dezelfde kleur bloed

En we verlangen allemáál naar liefde en verbondenheid, naar vrede, welzijn, rechtvaardigheid, harmonie, plezier, gelijkwaardigheid, geluk, vrijheid en overvloed

Harten Piet is Neerlands, nee werelds hoop in bange dagen

Die laat zien dat de toekomst draait om liefde, verbinden en krachten bundelen, in plaats van verdeeldheid of elkaar enkel verdragenHiermee heeft Sint echter nog niet alles opgenoemd, er zijn andere factoren die ook mee spelen

Om een betere wereld te kunnen scheppen/bouwen moeten we eerst onze wonden en trauma's helen

Het Zwarte Pieten conflict heeft bloot gelegd dat institutioneel racisme en discriminatie nog steeds bestaan in onze maatschappij

En bewustzijn gebracht naar het feit dat velen nog altijd de pijn voelen van hun voorouders die leefden in slavernij

Licht schijnen op deze zaken is belangrijk, want bewustwording daar begint het mee

't Zet ons ertoe aan om dingen te veranderen, zoals de look van Piet, hierna komt echter ook nog stap twee

De vinger alleen op de zere plek leggen, Piet een make-over geven en excuses van het kabinet is namelijk niet voldoende in wezen

Die zere plek moet zoals een fysieke wond ook gereinigd en behandeld worden om te kunnen genezen

Want men zegt wel dat tijd alle wonden heelt, maar zo gemakkelijk werkt het niet

Émotionele wonden hebben ook verzorging nodig en als íemand dat heeft laten zien dan is ‘t wel Zwarte Piet

Want Zwarte Piet bleek een trigger naar oúd zeer, naar pijn uit het verleden

Naar pijn van een slavenbestaan waar jij niet zèlf onder hebt geleden

Het is het trauma van je grootouders van generatie tot generatie overgedragen, onverwerkt

Waardoor de pijn voortleeft in jou en voelt als van jezelf, zoals je hebt gemerkt

Pak je de wond niet aan, dan blijft ie etteren en geef jij 'm ook aan jouw kinderen door, zo houd je het patroon in stand

En zul je nooit verlost worden van je lijden, niet als individu, noch als familie, noch als ras, noch als land

Bevrijding draait om meer dan het loskomen van de slavenketting, er is tevens behandeling nodig van de psychische verwonding en pijn

Je moet zeg maar ook je emotionele ketenen van je afschudden, want pas dan zul je ècht vrij zijnDit is mogelijk! De pijn kan stoppen bij jou, je kunt je wonden helen

Zodat je het verleden los kunt laten en het verdriet, woede en machteloosheid niet langer de baas over je leven spelen

Wonden kunnen dienen als katalysator voor diepgaande transformatie

Waardoor we volledig in onze kracht komen te staan - en de pijn niet langer doorgeven aan de volgende generatie

Het is door innerlijk werk te doen dat we in staat zijn om trauma's te overwinnen

Helen is een 'inner job', het begint met de weg naar binnen

En dat geldt niet alleen voor deze transgenerationele wond ontstaan op de slavenplantage

Maar voor álles wat we met ons meezeulen aan (bewuste en onbewuste) emotionele bagage

Want iedereen draagt pijn met zich mee, lijden doen we in meer of mindere mate echt allemaal

Black, brown, yellow, red and white; rijk, arm; jong, oud; man, vrouw, multigender en genderneutraal

Of het nou wordt veroorzaakt door voorouderlijke lijnen, maatschappelijke programma's, collectief leed van de 2e wereldoorlog, #MeToo of littekens uit de kindertijd

Ieder van ons worstelt wel met één of meer trauma's en met de daaruit voortkomende angsten, onzekerheden, verslaving, depressie, wanhoop, boosheid, verdriet of eenzaamheid

Wat dat betreft zitten we met z'n allen in hetzelfde schuitje, die realisatie alleen al zou ons als mensheid kunnen verenigen en dat we elkaar helpen en stimuleren

In plaats van de huidige stomme situatie in de wereld waarbij we “de ander” aanvallen, neerhalen of discrimineren

Want ècht elk huisje heeft z'n kruisje en iedere geest z'n beest

Maar we kunnen de beslissing nemen het te laten stoppen bij ons, "tot hier en niet verder, het is genoeg geweest!”

Wat dat betreft zitten we met z'n allen in hetzelfde schuitje en die realisatie alleen al zou ons als mensheid kunnen verenigen en dat we elkaar gaan helpen, steunen en stimuleren

In plaats van de huidige situatie in de wereld waarbij we “de ander” aanvallen, neerhalen of discrimineren
Nog wat schmink ideetjes voor Pieten met baard, snor en/of sik


(Er volgt nog meer, so stay tuned)


HET BEST VERKOCHTE KINDERBOEK IN DE NABIJE TOEKOMST


Beste organisaties van de intocht van Sinterklaas, lieve vrienden,

Nog een paar nachtjes slapen en dan komt Sint weer aan in Nederland. De kinderhartjes kloppen hart en de voorbereidingen zijn in volle gang.

Afgelopen week heb een mail naar jullie allemaal gestuurd, naar alle organisaties in Nederland van de intocht van Sinterklaas die ik online kon vinden, met het idee om dit jaar Harten Piet te introduceren, in de hoop hiermee een definitieve oplossing aan te dragen voor het nog altijd voortdurende Zwarte Pieten conflict. Mocht je de mail niet hebben ontvangen check dan alsjeblieft de spambox (of laat het me weten, dan stuur ik 'm nogmaals).

Ik hoop dat met zo'n mooie Piet als Harten Piet de discussies eindelijk echt helemaal verdwijnen en de kindjes weer ongestoord kunnen geloven in en genieten van ons prachtige feest, en daar bovenop hoop ik dat we met z'n allen met Harten Piet de belangrijke boodschap van liefde en verbinding uitdragen. Iets wat in de huidige gepolariseerde samenleving zo hard nodig is en samen kunnen we dit voor elkaar krijgen! ♥❤💖💗💕

Hoe prachtig zal het zijn als we voortaan mooie Harten Pietjes krijgen en daarmee nationaal en internationaal laten zien dat we met liefde in staat zijn problemen op te lossen. Ik ben me er natuurlijk van bewust dat op veel plekken Roet Piet al een aantal jaar gangbaar is en misschien dat een aantal van jullie daarom nu denken "de mensen zijn inmiddels gewend aan Roet Piet dus we laten het zo". Ik begrijp die gedachte, het is echter als je het mij vraagt een gróte gemiste kans. Roet Piet staat namelijk nergens voor. Ja, voor iemand die door schoorstenen klimt, maar qua boodschap en inhoud staat Roet Piet natuurlijk helemaal nergens voor. En dat is zonde, want we hebben èlk jaar met het Sinterklaasfeest de mogelijkheid om impact te maken, èlk jaar krijgen we in november/december de kans om iets over te dragen aan de kleine kindjes. Dat is véél impact. We hebben nu de kans om het Zwarte Pieten conflict van de afgelopen jaren te benutten: het is een opening, een uitnodiging, om het Sinterklaas een hergeboorte te geven en er een waar Liefdes- en Verbindingsfeest van te maken. Hoe mooi is dat! Dit is echt een kans om in ons collectieve geheugen een prachtige imprint achter te laten voor de toekomstige generaties. En als de mensen zo snel wennen aan Roet Piet dan wennen ze net zo snel aan Harten Piet, dus dat is geen reden om niet over te stappen naar Harten Piet. En met Harten Piet gaan we echt ergens voor stáán.

En het leuke is ook nog eens: als we Harten Piet de nieuwe Piet maken, dan kan er een geweldig kinderboek komen waarin het hele verhaal van Zwarte Piet wordt verteld! En dat gaat dan ongeveer zo:

Het Sinterklaaskinderboek in de toekomst vertelt over hoe op een gegeven moment het bewustzijn in de samenleving groeide dat Zwarte Piet per ongeluk racistisch over kwam en voor sommige groepen als kwetsend werd ervaren. In de loop der jaren kwam meer en meer kritiek op de manier waarop Zwarte Piet wordt uitgebeeld. De rare capriolen van Zwarte Piet – in dienst van een witte man – werden gezien als stereotyperend en worden geassocieerd met de omstreden vroegere blackface-traditie in de Verenigde Staten: witte artiesten die met zwarte schmink optreden om de spot te drijven met Afro-Amerikanen. Het drong tot de mensen door dat Zwarte Piet bedoeld of onbedoeld leek op een raciale karikatuur en dat het stak dat een stereotype uit de tijd van de slavernij zo’n belangrijk onderdeel is van de Sinterklaastraditie. Daarom werd een landelijke zoektocht naar een nieuwe Piet werd gestart.

Heel gemakkelijk ging die transitie echter niet omdat niet iedereen het er mee eens was dat Zwarte Piet moest verdwijnen. Zodoende ontstond er een ware "Zwarte Pieten burgeroorlog" tussen de voor-en tegenstanders van het afschaffen van Zwarte Piet. De gemoederen konden daarbij hoog oplopen, zoals in de jaren ’80 van de vorige eeuw en de jaren ’10 van deze eeuw. De roep om verandering werd harder. Voor- en tegenstanders van de verandering van Piet demonstreerden bij Sinterklaasintochten. Soms liep het zelfs op knokken uit.

Aan de ene kant stonden de tegenstanders van Zwarte Piet, zij associeerden Zwarte Piet met racisme en discriminatie en legden een link tussen het uiterlijk van Zwarte Piet en het Nederlandse slavernijverleden, waardoor ze zich gekwetst voelden. Ze introduceerden de slogan ‘Zwarte Piet is racisme’ en richtte de actiegroep 'Kick Out Zwarte Piet' op, die zich fanatiek inzette voor een Sinterklaasfeest zonder zwart geschminkte Pieten.

Aan de andere kant had je mensen die nooit kwaad in Zwarte Piet hadden gezien, zij zagen vooral een leuke geschminkte helper van Sinterklaas en hadden de zwarte schmink helemaal nooit opgevat als letterlijke een negroïde huidskleur. De associatie met racisme en het slavernijverleden hadden zij daarom dan ook nooit gemaakt. Deze mensen voelden zich op hun beurt gekwetst omdat ze opeens als racisten werden weggezet. Zij gingen zich vervolgens juist hard maken voor het behoud van de traditie van Zwarte Piet. Zo ontstonden langzaam maar zeker twee groepen van gekwetste mensen, die steeds dieper in hun pijn en emotie gingen zitten en daardoor steeds feller tegenover elkaar kwamen te staan. In plaats van nog naar elkaar te luisteren en oog en begrip te hebben voor de belevingswereld van elkaar.

Zwarte Piet had overigens voor zover ik kan vinden zijn wortels niet in het slavernijverleden. En er is voor zover ik kan nagaan ook geen bewijs dat Zwarte Piet in 1850 uit racistische motieven is ontstaan. Eerder een grote hoeveelheid aanwijzingen en bewijzen van het tegendeel. Zie bijvoorbeeld: www.historien.nl/de-strijd-om-zwarte-piet/ , nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Piet , www.bnnvara.nl/joop/artikelen/wat-nou-traditie-in-1935-was-zwarte-piet-nog-spierwit , het lespakket van feestvoorallekinderen.nl/lespakket/ en npokennis.nl/longread/7472/waar-kwam-zwarte-piet-vandaan voor de ontstaansgeschiedenis van Piet als knecht van Sinterklaas. npokennis.nl/longread/7910/waarom-vieren-we-sinterklaas / www.npostart.nl/zwarte-piet-en-ik/13-11-2013/NPS_1236212 . Zwarte Piet blijkt talloze equivalenten in heel Europa te hebben en ook daarbuiten, die geen enkel verband hebben met slavernij of kolonialisme. Die feesten zijn vele honderden, soms duizenden jaren oud. Het Sinterklaasfeest en de figuur Zwarte Piet staan in een veel groter geografisch en historisch verband. Het was echter wel zo dat in de 19e eeuw met name in Amerika het zwart schminken van je gezicht in combinatie met het rood maken van je lippen ("blackface") een manier was om zwarte mensen belachelijk te maken, dus de associatie Zwarte Piet en racisme valt langs die weg wel te maken.

Er was ook nog een derde groep inwoners van Nederland, zij bekeken het allemaal wat rustiger en genuanceerder. Zij hadden zelf hele fijne herinneringen aan hun jeugd met Zwarte Piet en vonden het jammer dat Piet zo'n en het Sinterklaasfeest zo'n slechte naam kreeg, maar ze zagen in dat Zwarte Piet voor bepaalde ouders en kindjes pijnlijk kon zijn en ze begrepen bovendien dat het beeld van een blanke man op een paard verheven boven donkere knechten voor buitenstaanders racistisch over kon komen. Daarom vonden ze het okay om Zwarte Piet een nieuwe look te geven, het Sinterklaasfeest is immers bedoeld als een mooi feest voor jong en oud en daar past een Zwarte Piet die kwetsend bleek voor sommige ouders en kindjes niet bij. En dus ging men op zoek naar een leuke vervanger, en zo werden allerlei grappige ideeën aangedragen, van Stroopwafel Piet tot Kaas Piet tot Regenboog tot Roet Piet. Veel lokale organisaties, winkelketens en ook programmamakers kozen ervoor om stap voor stap het uiterlijk van de Pieten aan te passen, bijvoorbeeld door ze roetvegen te geven – van het glijden door de schoorsteen.

Deze fase duurde een behoorlijk lange tijd, wel jaren. De fanatieke voor- en tegenstanders van Zwarte Piet bleven elkaar fel bestrijden, maar ondertussen werden wel langzaam maar zeker door het hele land nieuwe Pieten geïntroduceerd. Met name Roet Piet kreeg bijval. Al snel zag je zeker in de grote steden alleen nog Roet Pieten. Maar ècht tot een oplossing kwam Nederland niet... want zelfs vele jaren nadat het Sinterklaasjournaal officieel was overgestapt op Roet Piet bleef her en der in het land ook nog de oude vertrouwde Zwarte Piet z'n gezicht laten zien. Sommige steden probeerden het met een ander compromis zoals Stroopwafel Piet, maar ondanks alle goede pogingen bleef de Zwarte Pieten burgeroorlog bestaan en lukte het Nederland niet om tot één door iedereen geaccepteerde oplossing te komen. De verdeeldheid bleef zowel zichtbaar als onderhuids doorwoekeren. En niet alleen wat betreft het Zwarte Pieten conflict. Over zo ongeveer alles raakten de mensen meer en meer gepolariseerd. En de samenleving verhardde verder en verder. Het was werkelijk zorgwekkend.

Toen echter gebeurde er wat moois: de verschillende organisaties van de intocht van Sinterklaas in het hele land werden eraan herinnerd dat LIEFDE het antwoord is bij problemen. Er moest dus een LiefdesPiet komen! Een LiefdesPiet die for once and for all een einde zou maken aan het Pieten conflict, die voor verbinding zou zorgen en die de saamhorigheid, verbroedering en het wederzijdse begrip terug zou brengen in de samenleving. Men was in de basis natuurlijk al vanuit liefde aan het handelen met Roet Piet enzo, maar toen het inzicht kwam dat we nog véél bewuster de liefde haar werk konden laten doen, toen we echt heel bewust ons hart lieten spreken, toen diende de oplossing voor een LiefdesPiet zich vanzelf aan: het was Harten Piet! Een prachtige Piet om te zien, waarmee beide kampen gehoord werden, en waarmee bovendien ook nog eens alle liedjes basically hetzelfde konden blijven!

Harten Piet herinnerde Nederland eraan dat wanneer we heel bewust met ons hart handelen dat dan vanzelf de perfecte oplossing zich aandient bij problemen. Veel mensen waren die oude wijsheid vergeten, maar dankzij Harten Piet kwam het terug in het collectieve bewustzijn.

Men kreeg weer oog voor elkaars pijn waardoor men elkaar begon te helpen in plaats van aan te vallen. Ook de problemen van racisme en discriminatie werden aangepakt. Niet alleen door het te erkennen en door dingen anders te gaan doen, maar ook omdat de mensen begonnen te helen. Heling van de oude transgenerationele wonden zorgde ervoor dat mensen uit de pijn in hun kracht konden gaan staan. Ze konden eindelijk het verleden loslaten en vonden hun super powers waarmee ze gezamenlijk aan een betere toekomst gingen bouwen.

Het mooie was ook nog eens dat Harten Piet niet alleen binnen Nederland voor een rimpeleffect van liefde zorgde, en dat overal bij problemen mensen heel bewust naar oplossingen gingen zoeken met de vraag "wat zou liefde doen?", ook internationaal werd Harten Piet opgepikt en zorgde voor een grote golf van liefde die over de hele planeet uitwaaide. Die golf van liefde veroorzaakte dat overal de hartjes van de mensen werden geactiveerd, overal begon men zich weer te herinneren dat we met liefde de wereld kunnen redden. En dat begonnen ze dan ook te doen.

En zo, lieve kindjes, werd het verhaal van Zwarte Piet, een verhaal dat in eerste instantie heel pijnlijk was en voor een ware burgeroorlog zorgde, uiteindelijk het verhaal van de liefde. Het werd een spectaculaire wedergeboorte van het Sinterklaasfeest: het werd voortaan niet alleen een geweldig kinderfeest, leuk voor jong en oud, het werd ook het grote jaarlijkse feest van LIEFDE & VERBINDING. Iedereen kreeg weer oog voor elkaars belevingswereld. En de kindjes die meer dan 1 cadeautje kregen begonnen te delen met kindjes die niks kregen. Het werd echt een geweldig feest voor iederéén. DE CONCLUSIE WAS LIEFDE 💗💖❤♥💕Boek: "Zwarte Piet: discriminerend of fascinerend? Een pleidooi voor de zwarte Zwarte Piet" door Marcel Bas

Is Zwarte Piet een in essentie racistisch fenomeen? Met deze moderne, tegenwoordig vaak gestelde vraag in het achterhoofd neemt Marcel Bas ons mee naar de nog versluierd aanwezige wereld van uitbundige volksrituelen en voorchristelijke griezels. Want anders dan de moderne zwarte-pietcritici plegen te doen, zal Bas de lezer niet met de historische Zwarte Piet laten kennismaken door zijn oorsprong te laten beginnen met de in de negentiende eeuw afgeschafte slavernij. Nee, we gaan veel verder terug; de lezer zal merken dat Zwarte Piet veel ouder is dan de V.O.C. of de kolonisering. Lang voordat onze voorouders zwarte mensen hadden gezien - nog voordat zij tot het christendom bekeerd waren - doolden er elk jaar in december al zwarte pieten rond in onze folklore. En niet alleen in onze folklore: op vele plekken in Europa treffen we bizarre resten aan van de voorouders van Zwarte Piet. Stukje bij beetje beantwoordt Europa's kleurrijke verleden de vraag of Zwarte Piet racistisch is of niet.

O.a. hier te bestellen: www.bol.com/nl/nl/p/zwarte-piet-discriminerend-of-fascinerend/9200000021713217/?bltgh=hPeI5igrkqbN0-3RRO1NQw.0.2.ProductTitleBoek: "Wild geraasmijn wonderlijke reizen met Sinterklaas en kerstman" door Arnold-Jan Scheer

Arnold-Jan Scheer, bekend van zijn legendarische tv-successen als Showroom en Paradijsvogels, is al zijn hele leven gefascineerd door het fenomeen Sinterklaas. Natuurlijk als 'goedheiligman', maar ook door zijn onbekende zijde; 'het is een vreemde zeker, die verdwaald is zeker'. Deze fascinatie leidde tot een fascinerende speurtocht naar de mythe achter de mijter. Het gevolg is een radicaal andere visie op de christelijke Sint-Nicolaas en een zoektocht naar de Oer-Sint. Het verhaal van Sinterklaas onthult een diep trauma: De doorgesneden band met de natuur en het natuurverleden. Een verbreking van ons pact met de natuur en de dieren. De geschiedenis van de Oer-Sinterklaas brengt ons naar de spannende en soms griezelige 'roots' van Europa. Tijdens zijn speurtocht, langs ravijnen en afgelegen bergdorpen, tunnels en lawines trotserend, tot in de krochten van de Amsterdamse onderwereld, stuitte Scheer op weerwolven, tovenaars, de inquisitie, woedende legers, profeten, duivels, bokvermommingen, geheime genootschappen, mensenoffers, vruchtbaarheidsriten en verboden cultussen. Dit boek is een duizelingwekkende reis door de geschiedenis met Sinterklaas die een vader tijd in een tijdmachine blijkt te zijn.

O.a. hier te bestellen: www.bol.com/nl/nl/p/wild-geraas/1001004006919869/WILD GERAAS door Arnold-Jan Scheer

WILD GERAAS is een zoektocht naar de oorsprong van het Sinterklaasfeest. Aan het maken ervan is meer dan 30 jaar research voorafgegaan, waarbij in een periode van de laatste 20 jaar in bijna alle Europese landen Sint Nicolaas- en midwinterriten zijn gefilmd, maar ook daarbuiten en toont verbanden aan tot in Azië en Afrika. Uit ruim honderd uur materiaal is een film ontstaan die een totaal ander licht werpt op het Sinterklaasfeest en op de kwestie Zwarte Piet. Met nieuwe inzichten van deskundigen welke nooit op de televisie werden gezien of gehoord.

De strijd om zwarte Piet woedt in Nederland al jaren. De mensen raakten geïrriteerd, de pro- en anti Pietenmensen lijken in een parallel universum te leven. Maar er is ook een positieve kant. Steeds meer mensen zijn intussen geïnteresseerd geraakt in de ouderdom van het Sinterklaasfeest en de werkelijke oorsprong van Zwarte Piet. De zoektocht naar de Sint en zijn begeleiders leidt onherroepelijk naar onze eigen oorsprong, de ontrafeling van de mythe van de mijter.

‘Wild geraas, de belangrijkste documentaire over Zwarte Piet’. (nu.nl)

De meest spraakmakende documentaire over een Nederlands cultureel werelderfgoed van onschatbare waarde. Met nooit vertoonde opnamen van Sinterklaasfeesten op afgelegen plekken en getuigen uit de prehistorie. Fascinerend avontuur nu op DVD. Een queeste Historisch document. Wat elke Nederlander moet weten. De documentaire waar de omroepen de vingers niet aan willen branden!

Wilt u de DVD aanschaffen? Normaal €17,95, nu voor €12,95 inclusief verzendkosten. Maak dan € 12,95 over op Bankrekening NL74ABNA0404238289 ten name van AJScheer met vermelding van uw naam en woonplaats. Stuur tevens een mail naar info@wildgeraasdefilm.nl en vermeld daar uw naam en adres en mailadres. Het boek Zwarte Sinterklazen is te bestellen via Uitgeverij Papieren Tijger, Breda. info@papierentijger.org

Docu: paganeurope.com/

Nederlandstalig: www.wildgeraasdefilm.nl/

Boek: papierentijger.org/boek/zwarte-sinterklazen/

YouTube kanaal Arnold-Jan Scheer: www.youtube.com/@arnoldjanscheer

uitgeverijaspekt.nl/auteur/arnold-jan-scheer/Arnold-Jan Scheer:

"In Oostenrijk en op de Waddeneilanden worden vrouwen geslagen en in Europa worden kinderen behoorlijk bang gemaakt, constateerde ik gedurende de twintig jaar waarin ik Sint Nicolaasfeesten filmde. Nu ik deze feiten zo uit hun context haal, bestaat er risico dat de correct denkende Nederlander op zijn achterste benen gaat staan. Misschien moet er wel ingegrepen worden. Toen ik het filmde, kwam niet op het idee in actie te komen. Ik vond het opmerkelijk en probeerde achter het waarom te komen. Ik begreep dat het onderdeel van een jaarlijks ritueel gespeelde mythe was. Als men een Zwarte Piet in een Londens park los laat, of nog erger in Amerika, dan wordt dat niet begrepen en wordt hij zowat gelyncht, want men ziet hem aan voor een Blackface uit de vaudeville. Gebruikt men dergelijke beelden om aan te tonen dat mensen die zich zwart schminken racisten zijn, dan vind ik wel dat er iets aan gedaan moet worden, omdat dit gevaarlijke indoctrinatie is die aanzet tot haat. Intussen gingen alle programma’s, van Pauw en Arena (EO) tot DWDD vrolijk door met het melden van doodsbedreigingen, het demoniseren van Piet en houden ze in een kakofonie van meningen de elementaire informatie bij de kijkers weg. De kern van de zaak blijft onaangeroerd. Ik ben niet geheel onpartijdig, want ik heb een documentaire gemaakt die in Nederland niet uitgezonden wordt op tv en de maakster van de beelden in het park in Engeland kan haar documentaire wel via de VPRO aan het Nederlandse publiek laten zien. Er is echter wel een verschil: ze was eiseres in een rechtszaak tegen Zwarte Piet en de kijker naar de publieke omroep heeft recht op pluriforme informatie.

Er is geen bewijs dat Zwarte Piet in 1850 uit racistische motieven is ontstaan. Eerder een grote hoeveelheid aanwijzingen en bewijzen van het tegendeel. In Zwitserland waar de Sint ook een zwartgeschminkte hulp heeft en het land geen koloniaal verleden, hebben documentairemaker Roy Dames en ik gefilmd hoe ze er niets begrijpen van de associatie met racisme. Tijdens hun oeroude Sint Nicolaasfeest dat zo uit onze 20er tot 50er jaren geteleporteerd lijkt, waarin de Sint kinderen terechtwijst en beloont zonder grote cadeau’s, maar met als beloning alleen een zakje noten en vruchten. Voor braaf luisterende, ook reeds grote kinderen, ja pubers. We mochten willen dat we Sinterklaas nog zo vieren. Sinds het grootwinkelbedrijf zich er op gestort heeft, is het geleidelijk kapot gemaakt en nu de helft van het Sint en Pietduo door een groep fanatici tot symbool van racisme is gemaakt, trekt datzelfde grootwinkelbedrijf zich laf terug.

Ik heb gezien dat Zwarte Piet talloze equivalenten in heel Europa heeft en ook daarbuiten, die geen enkel verband hebben met slavernij of kolonialisme. Die feesten zijn vele honderden, soms duizenden jaren oud. Het Sinterklaasfeest en de figuur Zwarte Piet staan in een veel groter geografisch en historisch verband. Dat wat een discussie wordt genoemd, blijft zo een storm in een glas water: Nederland 2014. Daarbuiten zien we niets.

En het lijkt wel of ze er hier over nagedacht hebben: hoe kun je rechts extremisme het beste in de kaart spelen. Cultuurhistoricus René Cuperus waarschuwde al in oktober 2013 in de Volkskrant niet naïef te zijn en de krachten en emoties die vrijkomen te onderschatten en zegt: zorg dat de meest geprononceerde verdediging van Zwarte Piet niet in handen van rechts-populistische, extreemrechtse en ultranationalistische groeperingen komt.

Schenkman, schrijver van het boekje ’Sint Nicolaas en zijn knecht’, was geen racist, in tegendeel, hij was humanist, wilde het volk verheffen en de Sint deftig en salonfähig te maken nadat het feest sinds de reformatie ondergronds was gegaan. Door hem geen bok of duivel (zoals nu nog in Oostenrijk) maar een respectabele hulp te geven. Hij liet zich inspireren door anti-racistisch boekje waarin Sint pesters van een zwarte man in een inktpot stopt en door zijn eigen satirisch werkje waarin Prinses Marianne van Oranje die in Alexandrië een Soedanese slaaf had gekocht bespotte. Weer spelen tijd en context een hoofdrol.

In mijn documentaire Zwartgemaakt toon ik met bewijzen aan dat de met roet zwart gemaakte voorlopers van de figuur van Schenkman reeds ver voor 1850 overal op het platteland van Europa rondgingen en in een oeroude traditie passen. Tot op de dag van vandaag brengen dergelijke dekkend zwart beroete figuren van Grieks Macedonië tot de Pyreneeën geluk en vruchtbaarheid voor het nieuwe jaar door gezichten van huwbare meisjes te beroeten. Ook in Nederland gebeurt dit nog. Tot in Iran zijn de bewijzen te vinden van het jaarlijks dekkend zwart beroeten in een traditie van satire, berisping en vernieuwing. Tijdens mijn zoektochten over een periode van tientallen jaren, kwam ik in vrijwel elk land dergelijke Zwarte Pietgebruiken tegen. Het duo Sint en Piet is jaarlijks op 5 december onder verschillende namen te vinden in landen zonder slavernijverleden zoals Zwitserland, Oostenrijk, het Franse Lotharingen en Tsjechië en door ons gefilmd. In Iran tijdens de oud Perzische jaarwisseling. Goedgekeurd door de VN.

Van dat racisme via Zwarte Piet hebben wij geen spoor gevonden. Wel bewijzen van het tegendeel. Niet vanuit de onderbuik, maar visueel aantoonbaar, met feiten en door deskundigen door duiding verwoord. Het zijn restgebruiken van het archetype The Trickster dat als emancipator van onderdrukten geldt. Dit verklaart waarom dit karakter juist kinderen zo aanspreekt als rolmodel. Hij leert hen dat ze niet machteloos zijn, de underdog kan winnen. ‚Onduidelijke, vage beschuldigingen. Het exacte racistische mechanisme wordt nooit uitgelegd’, schreef cultureel antropoloog Teun Voeten precies een jaar geleden in de Volkskrant. ‚Bevestigt of versterkt de cultus van Zwarte Piet reeds aanwezige vooroordelen? En hoe precies? Worden er racistische zaadjes geplant in tere kinderzieltjes? Heldere oorzakelijke verbanden worden niet aangetoond, wel veel circumstantial evidence. Het is net als de beschuldiging van hekserij. Niemand kan precies uitleggen hoe hekserij functioneert. Alleen weten de aanklagers zeker dat de beschuldigden heksen zijn. Heksen zelf kunnen per definitie hun onschuld niet bewijzen. En kunnen ze dat wel, welnu, dat is het ultieme bewijs van hun hekserij’."

Komende week verschijnt het boek ‚Zwarte Sinterklazen’ bij uitgeverij Papieren Tijger nu echt. Steun de documentaire: http://www.cinecrowd.nl/zwartgemaakt

Ik denk dat Zwarte Piet afkomstig is van Hugin en Munin, de 2 zwarte raven op de schouder van Wodan.

Elke dag vlogen de 2 raven naar de aarde en luisterden op de schoorstenen om te horen wat de mensen tegen elkaar te zeggen hadden. Elke avond vlogen ze terug naar Wodans schouder om verslag uit te brengen.

Hugin staat voor geheugen (geheugen is Nederlands voor geheugen), Munin staat voor geweten (nog te vinden in het Engelse woord ‘mind’.)


Skincolor doesn't mean shit.

You're either a good person or a piece of shit.

Period.SYNARCHIE

casperjones.nl/synarchie/

www.delangeconsult.nl/synarchie


SYNERGIE

Het woord synergie is afkomstig van het Griekse woord 'synergia'. Het beschrijft een situatie waarin de resultaten van twee samenwerkende partijen beter is dan wanneer je de individuele resultaten bij elkaar optelt. Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar de samenwerking tussen 2 bedrijven: stel beide bedrijven leveren een resultaat van 1, maar als ze samenwerken is het eindresultaat 3. Dan is er sprake van synergie. Je kunt het zien als de optelsom 1 + 1=3. De samenwerking levert dus een waardeverhoging op.


Synergie volgens Stephen Covey ( mtsprout.nl/leiderschap/persoonlijk-leiderschap/7-wijsheden-van-goeroe-stephen-covey ):

Het onvertaalbare synergize (of het moet het fantasieloze ‘zoek synergie’ zijn) is niets anders dan de eigenschap van creatieve samenwerking. Het gaat om teamwork, openheid van geest en de bereidheid te zoeken naar nieuwe oplossingen.

De som van mensen is meer dan het geheel der delen. Het gaat erom dat je werkelijk openstaat voor beïnvloeding van buitenaf. Het gaat erom werkelijk waarde te hechten en te creëren vanuit verschil. Verschil is kracht, geen zwakte en we zijn geneigd uniformiteit gelijk te stellen met eenheid. Het zijn twee compleet verschillende grootheden.


THE TRUTHDocu Candice Owens "The Greatest Lie Ever Sold: George Floyd and the Rise of BLM": www.imdb.com/title/tt20256556/"Let us give you a movement that we control" - Lord Jamar

"We live in a time of great social engineering. If you all don't know what social engineering is, go look it up! There is people out there that know how to scientifically make society do what they want it to do, how they want it to be done. They are engineering how society should be . That's social engineering. (...) The Black Lives Matter is a social engineering of how a civil rights movement should move. This is what we have to look at. Not everything is organic.":"You can't match hate with hate, you gotta match hate with love" - Snoop DoggYouTube comment by Tiger Dragon Audio: "The ignorance of the people in the TikTok clips is what astounds me. They act as if white people are the only racial group that has enslaved, oppressed or conquored another group. Are they forgetting about the Mongolian Empire that conquored and ruled Russia, China, Korea, southeast Asia, Persia, India, the Middle East and eastern Europe killing 11% of the worlds population in the process? Are they forgetting about the Japanese Empire that colonized Korea, Taiwan, parts of China, The Philippines etc.? Are they forgetting about the Persian Empire, The Ottoman Empire, Ancient Egypt or the Mali Empire that murdered, pillaged and enslaved? How about the Arab Slave Trade that lasted for more than 13 centuries that enslaved between 12 and 15 million African slaves? I could honestly go on and on and on with countless examples throughout human history where EVERY group of people has oppressed, enslaved and been extremely cruel to other groups, even their own group of people. The point of my post is to highlight the ignorance of the people in the videos. They genuinely have no awareness of world history and what is or has been going on in other countries. I think a lot of them would wind their neck back in if they realized the history of all races isn't as squeeky clean as they may seem to think. Most people in the world are honest, kind, loving, hard working people who just want to get by in life. Racism, violence and insults in any direction is extremely bad and the quicker we realize that the better."


Comment by Sayin' prayers 712: "I agree and wrote a similar comment on a different reaction video since I study world history. I was going to write one here but you beat me to it. Basically it boils down to ignorence to the history of slavery across the world. I wonder what they'd say regarding the king of Dahomey (modern-day Benin) having a gross income equal to around 33 million USD today in 1750 thanks to slave exports, or that women such as the very rich Mae Aurélia Correia (ca. 1810-1875?) from upper Guinea coastal region participated. It doesn't excuse slavery but whites were not the only ones. It was a worldwide phenomenon."
Comment by Cody Gates: "As a white person it makes me happy that people are finally standing up for us. Also I’m gonna say it and I don’t care what people think. The term “people of color” is SO STUPID. First of all if you knew what the term was about and how it was introduced you might not be so proud to use it, and despite white being a color (therefore giving us the right to be “people of color) it’s just now used in our society to further make sure we know we’re not like “other races” and that we need to stay on the sidelines. Also for colonialism and imperialism I’d like to name a few empires. The Persian Empire The Zulu Empire The Ottoman Empire The Mongol Empire The Japanese Empire The Chinese Dynasties The Barbary Coast The Islamic Caliphs The Incan Empire The Mughal Empire As well as many others. None of these empires are different from the British, German, French, Spanish, or Russian Empires (as they all expanded and committed war crimes,r@pe, slavery and imperialism the only difference is they were not controlled by White People and therefore are no longer “allowed” to be brought up in these discussions."


Comment by themadsnowballer: "Will you get in trouble for being racist towards black people? Will you get in trouble for being racist towards Latino people? Will you get in trouble for being racist towards Asian people? Will you get in trouble for being racist towards white people? If you don't give the same answer to every question then there might be a racism problem that needs to be addressed."KNOW WHEN/HOW TO BREAK THE CYCLE OF HATRED!

WORK ON TRYING TO FIX IT, INSTEAD OF JUST BEING DISPITEFUL


  • Gitta Sluijters
    The New World Consciousness
    Amsterdam